Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Józefów

Dekanat: Józefów

ul. Wojska Polskiego 11; 23-460 Józefów

tel.: 84 687 8028

e-mail: [email protected]

www: www.eparafiajozefow.pl

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Józefów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.479530, 23.058315

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 08:00 (Stanisławów - wakacje) 09:30 11:00 (Stanisławów) 11:00 (Msza św. rodzinna) 12:30 (Suma) 17:00 (czas zimowy) 18:00 (czas letni)

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca), św. Anny-Matki NMP (26 lipca), Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 6467

Liczba katolików: 5000

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Borowina, Długi Kąt Osada, Długi Kąt Tartak, Długi Kąt, Górniki, Hamernia, Józefów, Majdan Nepryski, Potok-Senderki, Samsonówka, Siedliska, Stanisławów, Szopowe

Rys historyczny

Miasto Józefów Ordynacki (obecnie Biłgorajski) założone zostało w r. 1725 na terenach wsi Majdan Nepryski, przez Tomasza Józefa Zamoyskiego starostę grodeckiego i płoskirowskiego. Zniszczone poważnie w czasie działań wojennych w 1939 r., wówczas została spalona podcieniowa drewniana zabudowa rynku.

Parafia wzmiankowana jest na r. 1717. Powtórna erekcja parafii: 22 I 1723 r. Wcześniej istniała parafia unicka w Nepryszu. Parafia józefowska w okresie przedrozbiorowym należała do diecezji chełmskiej (dekanat zamojski). Została uposażona przez Tomasza Józefa Zamoyskiego. Swoim zasięgiem obejmowała następujące miejscowości: Józefów, Długi Kąt, Górniki, Hamernia, Hucisko, Majdan Nepryski, Majdan Sopocki, Nowiny, Oseredek, Pardysówka, Stanisławów, Ulów oraz Potok i Senderki. W ciągu lat terytorium parafii uległo zmniejszeniu (powstała nowa par. w Majdanie Sopockim, a ponadto odłączono Ulów do par. Łosiniec i Hucisko do par. Krasnobród). Jeszcze w w. XIX przy parafii istniał dom opieki dla starców (dawny szpital parafialny).
W czasie erekcji parafii założono bractwo różańcowe.

Pierwsza, drewniana świątynia istniała już w r. 1713. Nowy kościół wzniesiony w latach 1718-1721 z fundacji Tomasza Józefa Zamoyskiego, pw. św. Józefa i Niepokalanego Poczęcia NMP, konsekrowany przez bpa Jana Feliksa Szaniawskiego w r. 1728. Obecny zbudowany w latach 1883-1886 z fundacji Józefa Zamoyskiego, konsekrowany dopiero 20 VIII 1951 r. przez bpa Piotra Kałwę, odnawiany wewnątrz w r. 1906, w r. 1914 remont dachu (dalsze remonty dachu w latach 1924, 1936 i 2016). W latach: 1924, 1947, 1969, 1999 i 2015 malowanie wnętrza. Posadzka z terakoty z r. 1964. W latach 1972-1974 przeprowadzono odnawianie ołtarzy, ambony, chrzcielnicy i przedsionka. W r. 1975 pożar zniszczył ołtarz MB Nieustającej Pomocy. W latach 1986-87 wymiana tynków zewnętrznych oraz obróbek blacharskich (gzymsy, rury, rynny). W 2006 r. adoptowano pomieszczenie w wieży północnej na kaplicę z obrazami. Renowację bocznego ołtarza św. Antoniego w r. 2010,
a Przemienienia Pańskiego w r. 2011.

Kościół murowany z białego kamienia józefowskiego, jednonawowy, w kształcie krzyża, neobarokowy, sklepienie nawy łukowe, od strony północnej nawy zakrystia i skarbiec, przy kościele 2 wieże. Wyposażenie wnętrza częściowo zostało przeniesione z dawnego kościoła drewnianego. W r. 2013 wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy bocznych drzwiach kościoła. Na placu przykościelnym w r. 2010 usytuowano drewnianą stajenkę betlejemską z figurami rzeźbionymi z kamienia józefowskiego.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz przykościelny w Józefowie, jako grzebalny funkcjonował do I poł. w. XIX, obecnie nieczynny

2. Cmentarz rzymskokatolicki, grzebalny, w Józefowie, czynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie połowy trapezu o pow. 2,28 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony pełnym murem z miejscowego kamienia, najstarsze fragmenty ogrodzenia pochodzą z lat 60-tych XX w.

3. Cmentarz komunalny.

4. Cmentarz żydowski w Józefowie, nieczynny, założony w poł. w. XVIII.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Michał Żółtowski (+1863), ks. Tomasz Stachowicz, ks. Józefat Grzybowski (+1908), ks. Marian Sobieszczański (+1933), ks. Seweryn Grątkowski (+1943), ks. Antoni Chotyński (+1949), ks. Stanisław Gliniak (+2014)

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. Stanisława bm., w Stanisławowie, murowany z kamienia józefowskiego z lat: 1983-93 (mur. Andrzej Bury), wg projektu inż. archidiec. Władysława Frąckiewicza. W prezbiterium krucyfiks z kamienia (wyk. Jan Pastuszek), tabernakulum, kamienny ołtarz i ambonka (wyk. Adam Grochowicz). Przy kościele wieża z dwoma dzwonami: 1. Maryja Częstochowska, ofiarowany przez parafian z Józefowa, 2. Stanisław, ofiarowany przez mieszkańców Stanisławowa i Górnik. Oba odlane w Przemyślu w firmie Felczyński w r. 1994. Stacje Drogi Krzyżowej wykonane na szkle w oknach kościoła. W 2006 roku wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i chodnik z kostki brukowej Holland w kolorze grafitowym. Do kościoła przylega budynek z kilkoma pomieszczeniami na dwu kondygnacjach. Odpust - niedziela po 8 maja.

2. Przy źródle rzeki Nepryszki murowana kapliczka z obrazem MB Leżajskiej. Po drugiej stronie drogi stał kościół unicki

3. Kapliczka drewniana na słupie w Józefowie, z trzech stron otwarta z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, ludową. Daszek namiotowy.

4. Figura przydrożna wzniesiona w r. 1843. Na murowanym cokole rzeźba św. Jana Nepomucena o charakterze rokokowym.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Stanisław Gliniak (1979-2003)

Wikariusze:
ks. Piotr Rawlik (1992-2005), ks. Krzysztof Soliło (1993-1994), ks. Stefan Kloza (1987-1993), ks. Mariusz Kot (1994-1996), ks. Roman Sawic (1996-1999), ks. Bogdan Jaworowski (1999-2008), ks. Marcin Jakubiak (2005-2011), ks. Piotr Brodziak (2008-2013), ks. Andrzej Wąsek (2011-2015)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Roman Karpowicz, ks. Zbigniew Gaca, + ks. Antoni Gorzandt (archidiec. lubelska), + ks. Jan Jedliński (archidiec. lubelska), br. Wojciech Kluczkowski OSPPE, o. Marcin Gontarz SAC, o. Aleksander Momot OFM, s. Renata Lal FMM, s. Grażyna Rogowska FMM, s. Halina Herda FMM, s. Anna Grażyna Gontarz ZSJM, s. Monika Lucyna Dzikoń WNO