Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Aleksandrów

Dekanat: Józefów

Aleksandrów 441; 23-408 Aleksandrów

tel.: 603 796 304

www: www.parafia.ealeksandrow.pl

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Aleksandrów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.470497, 22.873713

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:30

Dni powszednie: 18:00 18:30


Odpust parafialny: Matki Bożej NMP (27 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2325

Liczba katolików: 2200

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Aleksandrów I (część), Aleksandrów II, Aleksandrów III, Aleksandrów IV, Bukowiec, Margole

Rys historyczny

Parafia erygowana, 17 VII 1936 r., przez bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała z terytorium wydzielonego z parafii Górecko Kościelne. Pierwotnie wchodziła w skład dekanatu tarnogrodzkiego, a obecnie józefowskiego. Uposażona w 11,81 ha ziemi darowanej przez miejscowe społeczeństwo (obecnie ok. 10 ha). Równocześnie z parafią założono cmentarz grzebalny. W r. 1930 wybudowano plebanię i budynek gospodarczy. Nowa plebania powstała w latach siedemdziesiątych. Szczególnie ciężkim okresem w dziejach parafii była II wojna światowa, w czasie której zginęło około 300 osób. W okresie przedwojennym zamieszkiwała ten teren niewielka liczba prawosławnych.

Archiwum parafialne zawiera m.in. księgi metrykalne, księgi wizytacji kanonicznych (pierwsza przez bpa Stefana Wyszyńskiego), kronikę parafii - od czasu organizowania parafii - prowadzona od roku 1936.

Pierwsza świątynia parafialna, pw. MB Nieustającej Pomocy, z lat: 1935 - 36, zbudowana została przez miejscowych rzemieślników. Był to kościół drewniany, jednonawowy, w kształcie prostokąta, oszalowany, przy prezbiterium 2 małe zakrystie, 2 wieżyczki: jedna na frontonie, a druga nad nawą (na sygnaturką), wyposażony w 3 drewniane oparze. W ołtarzu głównym był obraz MB Nieustającej Pomocy. Ołtarze boczne z r. 1960: lewy - z obrazem Chrystusa Króla, w prawym - obraz MB Częstochowskiej. W r. 1994 został rozebrany i przeniesiony do parafii Kryłów, gdzie służy jako kościół filialny w jednej z wiosek.

Budowa obecnego kościoła, wg projektu archidiec. Mirosława Holewińskiego i Leszka Byliny z Politechniki Krakowskiej, rozpoczęta została w r. 1994. Jest to projekt autorski, wykorzystujący materiały miejscowe (kamień józefowski). Kamień węgielny wmurowany został przez bpa Jana Śrutwę 27 czerwca 1996 r., od r. 1999 świątynia w stanie surowym umożliwiającym sprawowanie liturgii. Kościół posiada układ trzynawowej bazyliki o wyższej nawie środkowej, która posiada wysokość 17,62 m. i nawach bocznych o wysokości 9 m. Nawy boczne posiadają dachy pulpitowe, ściany podłużne, międzynawowe, posiadają układ arkadowy. Całkowite wymiary kościoła: długość - 40,5 m., szerokość - 18m. poświęcenia dokonał Bp Jan Śrutwa 27. 06. 2006 roku.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz grzebalny, współczesny parafii, czynny, w kształcie wieloboku o pow. 1,15 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych z cegły słupach.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Saputa (+1976)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Zenon Nowicki (1984-1993), ks. Eugeniusz Łabisz (1993-1994), ks. Wiktor Koziński (1994-2001), ks. Piotr Lizakowski (2001-2009)

Wikariusze:
ks. Andrzej Dzido (2009-2014), ks. Tadeusz Solski (2014-2017), ks. Paweł Zawada.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Kazimierz Zaręba (archidiec. lubelska), s. Jadwiga Bil MC