Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli Basznia Dolna

Dekanat: Lubaczów

ul. Mierzwy 1; 37-621 Basznia Dolna

tel.: 16 632 7316

Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli Basznia Dolna
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.173435, 23.224085

Księża pracujący w parafii

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2180

Liczba katolików: 2140

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Dąbrowa, Huta Kryształowa, Malce, Piastowo, Pilipy, Podlesie, Sołotwina, Tymce

Rys historyczny

Wieś powstała najprawdopodobniej w I poł. w. XVI, gdy wzrastało osadnictwo polskie na terenie powiatu lubaczowskiego. W r. 1630 wieś liczyła ok. 600 mieszkańców. Miejscowości należące obecnie do parafii w Baszni Dolnej do 1939 r. wchodziły w skład parafii lubaczowskiej. Samodzielną parafię rzymskokatolicką, pw. Św. Andrzeja Boboli, erygowano 26 VIII 1939 r. W r. 1941 wybudowano plebanię, w r. 1963 budynki gospodarcze. Nowa plebania z lat: 1970-74.
Starania o budowę kościoła w Baszni Dolnej rozpoczęto już przed I wojną światową, wtedy to hr. Gołuchowski ofiarował plac pod budowę świątyni. Plany te zniweczył wybuch wojny. Do planów budowy powrócono w r. 1930. W r. 1937 podjęto ostateczną decyzję o budowie, na miejscu innym niż poprzednie. Poświęcenie kamienia węgielnego i murów kościoła miało miejsce 9 października 1938 r., pod koniec tegoż roku kościół pokryto blachą. W latach: 1939-45 wykonano posadzkę, otynkowano wnętrze kościoła, wykonano chór, wmontowano okna. Poświęcenie obiektu miało miejsce 22 maja 1949 r. Do r. 1958 otynkowano kościół na zewnątrz, wykonano ołtarz główny i dwa boczne, wmontowano 12 witraży (Chrystusa Dobrego Pasterza, Zwiastowanie NMP, św. Józefa, św. Jadwigi, św. Kingi, św. Jacka, św. Jana Kantego, św. Stanisława Kostki, św. Judy Tadeusza, św. Kazimierza, św. Stanisława bm, św. Andrzeja Boboli, bł. Jakuba Strzemię), instalację elektryczną.

Cmentarz grzebalny

Rzymskokatolicki, czynny

Kaplice na terenie parafii

1.Kościół filialny w Podlesiu, wybudowany przez kolonistów niemieckich wyznania augsburskiego w XIX w.

2. Kościół filialny w Borowej Górze z lat: 1981-86

3. Kościół filialny w Tymcach z r. 1990

4. Kaplica w Dąbrowie z r. 1994.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Mieczysław Kornaga (1985-1994), ks. Henryk Pokora (1994-2000), ks. Roman Palonka (2000-2014)

Wikariusze:
ks. Mieczysław Ostaszewski (1991-1994), ks. Krzysztof Soliło (1994-1999), ks. Zbigniew Przewrocki (1999-2000), ks. Robert Czwartkowski (2000-2003), ks. Andrzej Chilewicz (2003-2009), ks. Grzegorz Kopczyński (2009-2011), ks. Waldemar Pietrucha (2011-2013), ks. Piotr Gmiterek (2013-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Stanisław Burda, ks. Władysław Gudz, ks. Mieczysław Nicpoń, ks. Krzysztof Świta, ks. Paweł Cisek, ks. Jan Świstowicz (archidiec. gdańska), s. Magdalena Cisek CSSJ, s. Janina Leja, s. Zofia Leja, + s. Emilia Brzeziak CSSJ, s. Helena Lechoszest OSB, s. Danuta Lechoszest CSS, + s. Janina Rozwód CSSJ, s. Maria Wróblewska CSSJ, + s. Stanisława Szaj CSSJ, s. Janina Gwozd CSSJ, s. Janina Chmaj CSSJ, s. Helena Wałczyk CSSJ, s. Leokadia Wałczyk CSSJ, s. Krystyna Lupa CSSJ, s. Halina Haksztuz