Parafia pw. Objawienia Pańskiego - Sanktuarium MB Łukawieckiej Łukawiec

Sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej

Dekanat: Lubaczów

Łukawiec 164; 37-626 Łukawiec

tel.: 695 762 595

www: www.parafialukawiec.iap.pl

Parafia pw. Objawienia Pańskiego - Sanktuarium MB Łukawieckiej Łukawiec
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.075466, 23.119055

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Majdan Lipowiecki) 09:30 (Szczutków) 11:00 15:00

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 * 18:00 * 18:30 *


Odpust parafialny: Urocz. Objawienia Pańskiego (6 stycznia), MB Królowej Polski (3 maja), Podwyższenia Krzyża św. (14 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1981

Liczba katolików: 1960

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Mielniki, Szczutków, Szczutków - Tuczarnia, Tarnawskie

Rys historyczny

Parafia w Łukawcu została erygowana 1 VII 1754 r. przez bpa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego i wydzielona z parafii lubaczowskiej. Do nowej parafii przydzielono wsie: Szczutków, Bihale, Nową Groblę, Kobylnicę Ruską i Wołoską. W r. 1785 parafia liczyła 506 wiernych. W 1787 r. Łukawiec znalazł się w granicach archidiecezji lwowskiej. Z parafii w 1792 r. wydzielono nową placówkę w Potoku Jaworowskim, do której dołączono Kobylnicę Ruską i Wołoską. Bp Sierakowski był fundatorem kościoła, który został konsekrowany 6 I 1757 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego, o czym świadczy belka tęczowa z inskrypcją fundacyjną. Prawdopodobnie kościół został przeniesiony z Lubaczowa, gdyż już w 1794 r. był remontowany, a znajdujące się w nim ołtarze: główny i dwa boczne oraz ambona
w stylu ludowego baroku pochodzą z końca XVII wieku. W 1857 r. parafia uzyskała prawo odprawiania dwóch odpustów: w maju i wrześniu, związanych z kultem Krzyża Świętego, którego relikwie znajdują się do dnia dzisiejszego w parafii.

Świątynię wielokrotnie odnawiano. W trakcie remontu w latach 1948-1950 zmieniono formę wieżyczki z kopuły na sygnaturkę. Dwa lata później kościół został pomalowany wewnątrz i otrzymał polichromię
o motywach geometryczno-roślinnych, wykonaną przez znanego malarza przemyskiego Mariana Strońskiego. Ten sam artysta namalował obrazy nawiązujące do wezwania kościoła: Pokłon Trzech Króli i Chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie remontu w latach 1974-1975 rozbudowano przedsionek, a podczas ostatniego, w 2007 r. świątynia została całkowicie odnowiona zewnętrznie.

Obecny kościół parafialny, pw. NMP Królowej Polski, murowany, jednonawowy, w nowoczesnym stylu, wg projektu inż. Henryka Stawickiego z Krakowa, poświęcony przez, bpa Mariana Jaworskiego, w r. 1990.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach parafii było przekazanie obrazu Matki Bożej Łaskawej, który wcześniej odbierał kult w Tartakowie. Obraz został namalowany przez nieznanego artystę włoskiego na początku XVII w. Przedstawia on Maryję stojącą na półksiężycu i depczącą głowę skrzydlatego smoka. Ubrana jest w długą, białą suknię i niebieski płaszcz. W górnej części obrazu, z obłoków wyłania się postać Boga Ojca, ukazanego pod postacią starca z siwą głową. Na tle obłoków wokół Maryi widoczne są symbole - po stronie lewej: Lilia wśród cierni, Drzewo życia i Zwierciadło Sprawiedliwości, natomiast po stronie prawej: Brama niebieska, Krzew gorejący i Wieża Dawidowa.

Po wielu wydarzeniach dziejowych obraz Matki Bożej został wprowadzony do kościoła parafialnego 28 XI 1965 r. i umieszczony w głównym ołtarzu. Stało się to dzięki decyzji bpa Jana Nowickiego. We wrześniu 1990 r. został przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła, który po koronacji tegoż obrazu, dokonanej przez Jana Pawła II 3 VI 1991 r. w Lubaczowie, stał się Sanktuarium Matki Boskiej Łukawieckiej.

Sanktuarium, budowane w latach 1981-1990 ciągle jest upiększane. W 2013 r. powstała w nim kaplica ku czci św. Jana Pawła II, z relikwiami Świętego Papieża, a wśród pamiątek: sutanna, piuska, buty, talerze, filiżanki, sztućce, ornat, mitra i kielich. Parafia otrzymała też złoty różaniec, jako dar dla Matki Bożej. Na jubileusz 25 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu MB Łukawieckiej został wykonany nowy ołtarz, w którym umieszczono poddany konserwacji obraz. Został także namalowany nowy obraz przedstawiający Pokłon Trzech Króli, który przy dźwięku fanfar przesłania cudowny obraz.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarze grzebalne w Łukawcu: stary i nowy, czynne
2. Cmentarz komunalny w Szczutkowie, czynny
3. Cmentarz wojenny w Kuraczówce, z I wojny światowej, nieczynny.

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. św. Józefa Oblubieńca, w Majdanie, z lat: 1986 - 90, wg projektu inż. Józefa Olecha z Przemyśla.

2. Kościół filialny, pw. św. Wawrzyńca, w Szczutkowie, pierwotnie cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, z r. 1904, drewniany.

3. Cerkiew greckokatolicka, pw. św. Dymitra, w Łukawcu, z r. 1701, nieczynna.

4. Na terenie parafii jest 5 kapliczek przydrożnych i ok. 30 krzyży i figur Pana Jezusa i Matki Bożej.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Józef Kornaga (1971-2007)

Wikariusze:
ks. Stanisław Szałański (1991-1994), ks. Robert Cencora (1994-1999), ks. Mirosław Posikata (1999-2003), ks. Mariusz Łoza (2002-2006), ks. Jan Łaszyński (2006-2008), ks. Krzysztof Antczak (2008-2010), ks. Tomasz Leńczuk (2010-2011), ks. Krzysztof Krupa (2011-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

abp Mieczysław Mokrzycki (archidiec. lwowska), ks. Władysław Bednarczyk, ks. Andrzej Janczura, ks. Mieczysław Kaciuba, ks. Stanisław Kolano, + ks. Feliks Kowal, ks. Józef Michalik, ks. Wiesław Mokrzycki, ks. Adam Sekula, ks. Michał Babij (Kanada), ks. Jan Kisz (archidiec. wrocławska), ks. Bogusław Syty (diec. gliwicka), br. Benjamin Mokrzycki CADM, s. Natanaela Bednarczyk CSSMA, s. Maria Chabior SIC, s. Monika Chmiel SAPU, s. Eliasza Gerega sł. BDNP, s. Janina Pietraszek CSSMA, s. Agnieszka Litwin SAPU