Sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej

Parafia: Objawienia Pańskiego - Sanktuarium MB Łukawieckiej

fot. ks. Jacek Rak

Kontakt

Adres:
Łukawiec 164;
37-626 Łukawiec

www: www.parafialukawiec.pl

RYS HISTORYCZNY

Parafia w Łukawcu została erygowana 1 VII 1754 r. przez bpa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego i wydzielona z parafii lubaczowskiej. Do nowej parafii przydzielono wsie: Szczutków, Bihale, Nową Groblę, Kobylnicę Ruską i Wołoską. W r. 1785 parafia liczyła 506 wiernych. W 1787 r. Łukawiec znalazł się w granicach archidiecezji lwowskiej. Z parafii w 1792 r. wydzielono nową placówkę w Potoku Jaworowskim, do której dołączono Kobylnicę Ruską i Wołoską. Bp Sierakowski był fundatorem kościoła, który został konsekrowany 6 I 1757 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego, o czym świadczy belka tęczowa z inskrypcją fundacyjną. Prawdopodobnie kościół został przeniesiony z Lubaczowa, gdyż już w 1794 r. był remontowany, a znajdujące się w nim ołtarze: główny i dwa boczne oraz ambona 
w stylu ludowego baroku pochodzą z końca XVII wieku. W 1857 r. parafia uzyskała prawo odprawiania dwóch odpustów: w maju i wrześniu, związanych z kultem Krzyża Świętego, którego relikwie znajdują się do dnia dzisiejszego w parafii.

Świątynię wielokrotnie odnawiano. W trakcie remontu w latach 1948-1950 zmieniono formę wieżyczki z kopuły na sygnaturkę. Dwa lata później kościół został pomalowany wewnątrz i otrzymał polichromię 
o motywach geometryczno-roślinnych, wykonaną przez znanego malarza przemyskiego Mariana Strońskiego. Ten sam artysta namalował obrazy nawiązujące do wezwania kościoła: Pokłon Trzech Króli i Chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie remontu w latach 1974-1975 rozbudowano przedsionek, a podczas ostatniego, w 2007 r. świątynia została całkowicie odnowiona zewnętrznie.

Obecny kościół parafialny, pw. NMP Królowej Polski, murowany, jednonawowy, w nowoczesnym stylu, wg projektu inż. Henryka Stawickiego z Krakowa, poświęcony przez, bpa Mariana Jaworskiego, w r. 1990. 


OBRAZ MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach parafii było przekazanie obrazu Matki Bożej Łaskawej, który wcześniej odbierał kult w Tartakowie. Obraz został namalowany przez nieznanego artystę włoskiego na początku XVII w. Przedstawia on Maryję stojącą na półksiężycu i depczącą głowę skrzydlatego smoka. Ubrana jest w długą, białą suknię i niebieski płaszcz. W górnej części obrazu, z obłoków wyłania się postać Boga Ojca, ukazanego pod postacią starca z siwą głową. Na tle obłoków wokół Maryi widoczne są symbole - po stronie lewej: Lilia wśród cierni, Drzewo życia i Zwierciadło Sprawiedliwości, natomiast po stronie prawej: Brama niebieska, Krzew gorejący i Wieża Dawidowa. 

Po wielu wydarzeniach dziejowych obraz Matki Bożej został wprowadzony do kościoła parafialnego 28 XI 1965 r. i umieszczony w głównym ołtarzu. Stało się to dzięki decyzji bpa Jana Nowickiego. We wrześniu 1990 r. został przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła, który po koronacji tegoż obrazu, dokonanej przez Jana Pawła II 3 VI 1991 r. w Lubaczowie, stał się Sanktuarium Matki Boskiej Łukawieckiej.

Sanktuarium, budowane w latach 1981-1990 ciągle jest upiększane. W 2013 r. powstała w nim kaplica ku czci św. Jana Pawła II, z relikwiami Świętego Papieża, a wśród pamiątek: sutanna, piuska, buty, talerze, filiżanki, sztućce, ornat, mitra i kielich. Parafia otrzymała też złoty różaniec, jako dar dla Matki Bożej. Na jubileusz 25 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu MB Łukawieckiej został wykonany nowy ołtarz, w którym umieszczono poddany konserwacji obraz. Został także namalowany nowy obraz przedstawiający Pokłon Trzech Króli, który przy dźwięku fanfar przesłania cudowny obraz.