Parafia pw. Opieki Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Bihale

Dekanat: Lubaczów

Bihale 87; Bihale ; 37-631 Nowa Grobla

tel.: 16 631 6143

e-mail: [email protected]

www: www.parafiabihale.iap.pl

Parafia pw. Opieki Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Bihale
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.070347, 23.026077

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 (czas letni) 08:00 (czas zimowy) 09:30 (Nowa Grobla - czas letni) 10:00 (Nowa Grobla - czas zimowy) 11:30 (czas letni) 12:00 (czas zimowy)

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 * 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: 1 Niedziela Lipca

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 700

Liczba katolików: 600

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Bihale, Glinka, Hamernia, Niwa, Nowa Grobla, Ruda, Sople

Rys historyczny

Pierwotnie wieś nosiła nazwę Biehale, wzmiankowana w r. 1578. Początkowo miejscowość pozostawała w składzie starostwa lubaczowskiego, przed r. 1609 włączona do uposażenia parafii łacińskiej w Lubaczowie, a następnie do klucza łukawieckiego dóbr stołowych biskupstwa przemyskiego. Miejscowość zrujnowana w r. 1629 podczas najazdu tatarskiego, wyniszczona podczas walk polsko-ukraińskich
w latach: 1944-1947. Od w. XVI do końca II wojny światowej istniała
w Bihalach parafia obrządku wschodniego. Parafia rzymskokatolicka została erygowana, 1 III 1979 r., przez bpa Mariana Rechowicza
i powstała z terenów parafii w Łukawcu.
Pierwsza świątynia w Bihalach wzniesiona została w końcu XVI wieku, pod koniec wieku XVIII była już w bardzo złym stanie, spłonęła
w 1821r. W tymże roku wybudowano nową, po r. 1825 zbudowano kopułę, w r. 1843 pobito dachy gontami, w r. 1872 wykonano polichromię, na przełomie XIX i XX w. świątynię rozbudowano (rozszerzono nawę, wzniesiono babiniec, zakrystię i powiększono skarbczyk). W r. 1928 remont podwalin i ścian świątyni. Od 1948 roku świątynia była kościołem filialnym parafii rzymskokatolickiej
w Łukawcu. W 1964 r. zaliczono obiekt do zabytków. Od 1979 roku, tj. od erygowania parafii świątynia stała się kościołem parafialnym. Od 2010 r., zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, prowadzony jest generalny remont: wykonano nowe fundamenty z podmurówką, wymieniono podwaliny i stolarkę okienną, odnowiono ściany zewnętrzne, wykonano nowy dach i latarnię, odzyskano zabytkowe krzyże.
Dnia 19 V 1985 r. bp Marian Jaworski dokonał uroczystego poświęcenia kościoła w Nowej Grobli pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałego dzięki ofiarności mieszkańców Nowej Grobli
i pielgrzymów (budowę ukończono w 86 dni), oraz poświęcenia krzyża otaczanego szczególną czcią.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki, założony prawdopodobnie w I poł. w. XIX, o pow. 0, 42 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jakub Solilak (+2006)

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Nowej Grobli, z lat: 1983 - 1985, wg projektu mgr inż. Józefa Olecha z Lubaczowa, poświęcony, 19 maja 1985 r., przez bpa Mariana Jaworskiego.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Władysław Gudz (1985-1996), ks. Piotr Gałczyński (1996-2005), ks. Jerzy Tworek (2005-2008)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

+ ks. Jakub Solilak, ks. Stanisław Solilak, ks. Krzysztof Soliło, ks. Jerzy Sopel, ks. Jerzy Pytlik, + ks. Czesław Tworko, s. Eliza Soliło CSSJ