Parafia pw. Chrystusa Króla Biłgoraj

Dekanat: Biłgoraj Północ

ul. Korczaka 2; 23-400 Biłgoraj

tel.: 84 686 3542

www: chrystuskrol.zamojskolubaczowska.pl/

Parafia pw. Chrystusa Króla Biłgoraj
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.531822, 22.698462

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00 17:00

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Niedziela Chrystusa Króla

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3150

Liczba katolików: 2800

Do parafii należą

Do parafii należą ulice: Al. Jana Pawła II, Andersena, Asnyka, Baczyńskiego, Borowskiego, Brzechwy, Chrobrego, Dąbrówki, Dyrki, Fredry, Gałczyńskiego, Graniczna, Jagiełły, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Korczaka, Kossaków, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krucza, Leśmiana, Ludwika, Łokietka, Magnoliowa, Makowa, Makuszyńskiego, Matejki, Mieszka I, Miłosza, Morelowa, Norwida, Nowakowskiego, Parkowa, Polna, Rataja, Reja, Słowicza, Sobieskiego, Sokołowskiego, Staffa, Szymborskiej, Tuwima, Wesoła, Wiśniowa, Witosa, Włosiankarska, Zapolskiej, Zielona

Rys historyczny

Parafia została erygowana 4 I 1991 r. przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Świątynią parafialną został kościół, który: od r. 1982 służył jako punkt katechetyczny i kaplica parafii pw. Wniebowzięcia NMP (poświęcona przez bpa Piotra Hemperka), od 7 VI 1990 r. jako Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. Chrystusa Króla (erygowany przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka). W latach: 1993-99 budowa domu parafialnego.
Kościół parafialny z r. 1982, murowany. Modernizowany w r. 1991, m. in. zmieniono wygląd ołtarza głównego, przystosowano mieszkanie przy kościele do funkcji plebanii i salę katechetyczną do potrzeb kancelarii. Plebania wybudowana w r. 2000. W r. 2002 kościół parafialny rozbudowany. 23 IX 2006 r. rozoczęto budowę nowej światyni parafialnej. W r. 2000 kościół został przykryty dachem i rozpoczęto prace wewnątrz świątyni. W latach 2012-2015 wykonano sklepienie kryształowe, zaś w 2015 r. zamontowano ogrzewanie, zawieszono stacje Drogi Krzyżowej wyrzeźbione w drewnie oraz rozpoczęto prace nad wykonaniem rzeźb do tryptyku w ołtarzu głównym. W r. 2016 położono posadzkę granitową w prezbiterium i zakrystii.

Cmentarz grzebalny

1. Parafialny, rzymskokatolicki, dawniej także prawosławny, u zbiegu ulic: Lubelskiej i Zielonej, założony w latach: 1874-1877, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 3,26 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy słupach kamiennych na podmurowaniu. Od ul. Lubelskiej dwie bramy murowane, otynkowane z r. 1900, czynny.

2. Cmentarz rzymskokatolickie zw. "lapidarium", nieczynny, na północ od ul. Lubelskiej, założony w II. poł. w. XVIII, zamknięty w r. 1959, w kształcie czworoboku o pow. 0,8 ha., ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym na kamiennych słupach i podmurowaniu.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Giliczyński (+1900), ks. Aleksander Wysocki (+1902), ks. Bronisław Kiełbasa, ks. Czesław Koziołkiewicz (+1952), ks. Mariusz Madej (+1994), ks. Stanisław Obszyński (+2013), ks. Aleksander Wysocki (+1903), ks. Zygmunt Knap (+1987), ks. Andrzej Karp (+2013)

Kaplice na terenie parafii

1. Kaplica murowana na cmentarzu grzebalnym (zbudowana w r. 1983, w podziemiach miejsce na chowanie zmarłych księży).

2. Na cmentarzu grzebalnym szereg nagrobków kamiennych klasycystycznych z 1 poł. w. XIX i ok. poł. w. XIX m. in: Salomei z Ostapowiczów Matrusowej (zm. w r. 1831) w kształcie obelisku; Józefa Matrosia (zm. w r. 1840); Stanisławy Katarzyny Mazurkowej (zm. w r. 1840) oraz Jana (zm. w r. 1840) i Wiktorii (zm. w r. 1845) Chwałów, w kształcie czworobocznego słupa zwieńczonego kwiatonem.

3. Bramka na cmentarz o charakterze barokowo - ludowym. Murowana z cegły, otynkowana. Dwukondygnacyjna, w dolnej kondygnacji otwór bramny, zamknięty łukiem odcinkowym, w górnej, węższej, ze spływami wolutowymi po bokach, wydłużony otwór na dzwon.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Zdzisław Kuczko (1991-1992), ks. Andrzej Stefanek (1992-2001), ks. Adam Marek (2001-2002), ks. Henryk Stec (2002-2013)

Wikariusze:
ks. Antoni Kot (1992-1993), ks. Leonard Grudzień (1993-1997), ks. Grzegorz Stankiewicz (1997-2000), ks. Zbigniew Gaca (2000-2003), ks. Piotr Sobczuk (2003-2006), ks. Rudolf Karaś (2006-2008), ks. Jarosław Cioch (2008-2009), ks. Mariusz Rybiński (2009-2011), ks. Tadeusz Solski (2011-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Janusz Lekan, ks. Tomasz Rekiel (archidiec. lubelska)