Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej Korytków Duży

Dekanat: Biłgoraj Północ

Korytków Duży 121A; Korytków Duży ; 23-400 Biłgoraj

tel.: 84 685 7892

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej Korytków Duży
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.610676, 22.672483

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Andrzejówka) 11:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: 15 września

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1869

Liczba katolików: 1780

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Andrzejówka, Karolówka, Korytków Duży, Korytków Mały, Nadrzecze, Niemirów

Rys historyczny

W r. 1982 na mocy dekretu bpa lubelskiego Bolesława Pylaka, powstał ośrodek duszpasterski Korytków-Bukowa w skład którego weszły wioski poprzednio należące do parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, św. Marii Magdaleny w Biłgoraju i Frampola. 1 I 1983 r. została erygowana samodzielna parafia w Korytkowie Dużym. W r. 2000 powstała samodzielna parafia Bukowa, wydzielona z granic parafii w Korytkowie Dużym.

Kościół, pw. Matki Bożej Bolesnej, w Korytkowie Dużym, murowany, wg projektu inż. Orlewskiego z Rzeszowa, tworzy jeden kompleks
z plebanią, konsekrowany 28 XI 1989 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz grzebalny istnieje od początku istnienia parafii, w kształcie czworoboku o pow. 0,32 ha, podzielony na prostokątne kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych z kamienia słupach, na podmurowaniu.

Kaplice na terenie parafii

1. Kaplica - Andrzejówka

2. Drewniane kapliczki w Korytkowie Dużym: 1. Zapewne z ok. poł. w. XIX. Z trzech stron otwarta, daszek namiotowy wsparty na czterech słupach. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena barokowo-ludowa. 2. Z 1848r. na wysokim słupie, otwarta z trzech stron, daszek namiotowy. Wewnątrz rzeźba Chrystusa Frasobliwego. 3. Na słupie, otwarta z trzech stron, daszek namiotowy. Wewnątrz rzeźba Chrystusa Frasobliwego, ludowa.

3. Krzyż przydrożny w Korytkowie Dużym. Drewniany, z rzeźbą Chrystusa, zwieńczony żelaznym krzyżem z kogutkiem, ludowy.

4. Kapliczka przydrożna w Nadrzeczu, z r. 1997, wg projektu Stefana Szmidta z Warszawy, drewniana, o wymiarach 4 x 6 m., kryta gontem, wewnątrz figura Chrystusa Frasobliwego i stacje Drogi Krzyżowej, poświęcona, 31 marca 1997 r., przez ks. Bogusława Wojtasiuka, dziekana biłgorajskiego

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Krzysztof Gajewski (2006-2023)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Wiesław Oleszek, br. Bogdan Bednarz MIC