Parafia pw. Świętego Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej Frampol

Dekanat: Biłgoraj Północ

ul. 3 Maja 6; 23-440 Frampol

tel.: 512 271 716

Parafia pw. Świętego Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej Frampol
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.673401, 22.670444

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Wola Kątecka) 11:00 (z udziałem dzieci) 12:30 17:00 (czas zimowy) 18:00 (czas letni - oprócz wakacji)

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 17:00 * 18:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Jana Nepomucena (16 maja), MB Szkaplerznej (16 lipca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3309

Liczba katolików: 3300

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Cacanin, Frampol, Kąty, Kocudza Borki, Pulczynów, Rzeczyce, Sokołówka, Sokołówka Kolonia, Stara Wieś, Wola Kątecka

Rys historyczny

Frampol założony został przez Marka Antoniego Butlera syn Aleksandra, który jako spadkobierca w 1717 roku ostatecznie przejął spadek i stał się właścicielem dóbr radzięcińskich i mógł podjąć się rozwiązania problemu, jaki miał z kalwinami, którzy zamieszkiwali w jego dobrach. Wtedy też chyba podjął decyzję podjąć decyzję o lokowaniu nowej jednostki osiedleńczej, jako osada przemysłowo - rolnicza. Prawa miejskie uzyskuje w r. 1773, od r. 1870 osada, od r. 1993 ponownie miasto. Założone na rzucie kwadratu, którego osie i przekątne tworzą promieniste ulice, ośrodek stanowi kwadratowy rynek; na przekątnych układu czytelne pozostałości czterech małych kwadratowych placów. Kościół położony jest na północ od rynku, na zewnętrznej granicy układu, zamyka jego oś północ - południe.

Parafia została erygowana 27 II 1778 r. Poprzednio miejscowość należała do parafii Radzięcin. Do uposażenia parafii znacznie przyczyniła się Anna Wisłocka z domu Butler, która przeznaczyła znaczne grunty na zabudowania sakralne, jak również na utrzymanie proboszcza (ogrody, łąki, ziemia orna). Początkowo do nowej parafii włączono: Kąty, Rzeczyce Starowieś, Sokołówkę i Wolę Kątecką, a w ciągu lat przyłączono następne, będące dzisiaj w jej granicach.

Na przestrzeni swoich dziejów parafia należała kolejno do kilku dekanatów (Urzędów, od r. 1822 Zaklików, od r. 1867 Zamość, od 1919 Szczebrzeszyn). Od r. 1928 wchodzi w skład dekanatu biłgorajskiego. Obok pracy duszpasterskiej nie zaniedbywano również odcinka charytatywnego, o czym świadczy m.in. wzmianka z wizytacji z r. 1801. Jest tam mowa o istnieniu przy kościele szpitala dla ubogich, który w czasie wizytacji był jeszcze w stadium organizacji. Na początku w. XX przy parafii istniała niewielka biblioteka licząca około 500 tomów, a funkcjonująca obecnie zawiera około 350 książek.

Obok kościoła znajduje się stara plebania z końca XIX w. Budowę nowego, murowanego domu parafialnego rozpoczęto w r. 1950. Archiwum parafii jest ubogie, składa się z kroniki (z dużymi lukami w przekazie faktów z życia par.) oraz z ksiąg metrykalnych (najstarsze z r. 1880).

Pierwszy kościół, a w zasadzie kaplica, jako filia parafii w Radzięcinie powstała w roku 1740, wtedy, kiedy właścicielem dóbr radzięcińskich i Frampola był Józef hr. Butler. Kaplica istniała do roku 1880, a rozebrana została w roku 1880, po wybudowaniu nowego murowanego kościoła w latach 1873-1878. Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena odbudowany, względnie restaurowany w latach: 1749-54 przez Jana Wisłockiego i jego żonę Annę z Butlerów; rozebrany ok. r. 1880. Obecny murowany, wzniesiony w r. 1873 wg projektu archidiec. Władysława Sienickiego, poświęcony 11 XI 1878 przez ks. prał. Karnickiego z Zamościa, konsekrowany przez bp. M. Fulmana 16 V 1930.

W latach 1906-1909 dobudowano 2 nawy boczne (z dwoma przedsionkami bocznymi). 13 IX 1939 r., w czasie bombardowania, zniszczeniu uległa wieża stanowiąca fronton kościoła. Została odbudowana w r. 1951.

Kościół murowany z kamienia i cegły, trzynawowy, neogotycki, wieża w fasadzie frontowej, w oknach prezbiterium i nawy głównej witraże wykonane wg projektu T. Śliwińskiego z Krakowa w latach 1959-1962. W bocznych nawach mniejsze okna ze szkła kolorowego oprawionego w ołów. Posadzkę z płyt marmurowych położono w r. 1980.

Ołtarz główny w stylu neogotyckim wykonano z drewna dębowego, mensa murowana. W ołtarzu stoi duży krucyfiks z Chrystusem naturalnej wielkości, a we wnękach bocznych nastawy Dwie Lamentujące Maryje (zakupiono je w Krakowie, wykonał J. Kozakiewicz, 1887). Również w ołtarzu głównym - na zasłonie - obraz św. Józefa z Dzieciątkiem (zakupiony w Innsbrucku w 1896). W nawie głównej znajdują się 2 obrazy: po prawej stronie - św. Jana Nepomucena, a po lewej - MB Szkaplerznej (odnowione w r. 1978), których autorem jest Rafał Hadziewicz, urodzony w Zamchu koło Biłgoraja w roku 1803, a zmarły w Kielcach w roku 1883. W nawach bocznych zamkniętych wnękami, które stwarzają wrażenie kaplic, są usytuowane 2 ołtarze w stylu neogotyckim. Ołtarz w prawej nawie z obrazem MB Częstochowskiej. W lewej nawie, w środkowej wnęce ołtarza, rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, który obejmuje jednym ramieniem św. Franciszka z Asyżu.

Chór muzyczny ma postać balkonu, a na nim 20-głosowe organy wykonane w r. 1966. Na stopniu komunijnym jest umieszczona barokowa chrzcielnica (drzewo lipowe). Kościół malowany na gładko w ciepłych tonacjach kilku kolorów (1983). W świątyni zachowało się rokokowe tabernakulum z 2. poł. w. XVIII i chrzcielnica barokowa. Rzeźby Boga Ojca i św. Jana Nepomucena, barokowe z w. XVIII. Płyta nagrobna Anieli z Nacholmów Stawskiej (zm. w r. 1639).

Obok świątyni znajduje się dzwonnica neogotycka wzniesiona wg planu budowniczego Cieszkowskiego z Zamościa (1899). Dwa dzwony zostały wykonane przez firmę Felczyńskich w r. 1922. W r. 1977 odlano w firmie Felczyńskich 3 nowe dzwony (Maria, Jan, Maksymilian) i zamontowane w dzwonnicy.

Na cmentarzu kościelnym umieszczone są trzy fotele kamienne barokowe pochodzące z parku dworskiego w Kątach.

Cmentarz grzebalny

Obecny cmentarz parafialny założony został około roku 1850, podobnie jak cmentarz w Radzięcinie. Cmentarz rzymskokatolicki istnieje od początku funkcjonowania parafii, w kształcie litery L na którą składają się trzy kwadraty o zbliżonej wielkości, odpowiadające kolejnym powiększeniom cmentarza. Całość o pow. 3 ha. Ogrodzony od zachodu murem z kamienia, od południa ażurowym murem z cegły, wzdłuż fragmentu wschodniej granicy pełny mur ceglany. Ogrodzenie pochodzi z r. 1976. Od północy i północnego - wschodu brak ogrodzenia.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Wiktor Krauze (+1893), ks. Karol Sołuba (+1934), ks. Józef Kras (+1958). ks. Aleksander Krawczyk (+1961), ks. Jan Kozak (+1979), ks. Bolesław Świś (1987),
ks. Tadeusz Miazga (+1988), ks. Józef Kras (+2002)

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Woli Kąteckiej, z lat: 1983-85, poświęcony, w r. 1986, przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Odpust: Niedziela Miłosierdzia Bożego.

2. Kaplica na cmentarzu grzebalnym, z r. 2000, wym. 14 x 6 m.

3. Kapliczki przydrożne w: Pulczynowie, Woli Kąteckiej, Kocudzy, Frampolu

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Grzegorz Kawa (1988-1992), ks. Jan Liwak (1992-2001), ks. Andrzej Stefanek (2001-2023)

Wikariusze:
ks. Czesław Gołdyn (1991-1995), ks. Jan Radziszewski (1995-1998), ks. Jacek Bednarz (1998-1999), ks. Piotr Szeptuch (1999-2001), ks. Mariusz Konopka (2001-2005), ks. Marek Wielgosz (2005-2005), ks. Krzysztof Antczak (2006-2008), ks. Mariusz Pastuszak (2008-2011), ks. Janusz Krupa (2011-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

Z parafii wywodzi się 22 księży, m.in: ks. Zbigniew Rzeźnik, ks. Andrzej Wąsek, ks. Marcin Chmiel (archidiec. lubelska), + ks. Józef Kras (archidiec. lubelska), ks. Ryszard Zalewa (archidiec. lubelska), ks. Aleksander Olczyński MIC, o. Mateusz Bogucki OP, s. Maria Łozińska CSFB, s. Kazimiera Pęcka ZMBM, s. Stella Bryła ZMBM, s. Leokadia Papierz FDC, s. M. Roberta Socha SSND, s. Elżbieta Chmiel FMM