Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Dzierążnia

Dekanat: Tomaszów Północ

Dzierążnia 42; Dzierążnia ; 22-610 Krynice

tel.: 789 244 141

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Dzierążnia
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.570736, 23.464407

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 10:30 (Dąbrowa) 12:00

Dni powszednie: 07:30 18:00 *


Odpust parafialny: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), św. Mikołaja (6 grudnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1649

Liczba katolików: 1560

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Budy, Dzierążnia, Dąbrowa, Huta Dzierążyńska, Majdan Sielec, Źwiartów

Rys historyczny

Parafia została erygowana 7 IV 1537 r., przez bpa chełmskiego Jakuba Buczackiego. Prawdopodobnie przestała funkcjonować w 2 poł. XVI wieku. zajęta przez innowierców. Wznowiła swoją działalność w 1640 r. Miejscowość poprzednio należała do parafii Łabunie. W okresie przynależności do diecezji chełmskiej wchodziła w skład dekanatu grabowieckiego.

Po włączeniu do diecezji lubelskiej początkowo była w dekanacie tyszowieckim, a od r. 1865 w tomaszowskim. Została uposażona przez rodzinę Dzierążyńskich. W r. 1657 dzięki zapisowi Komorowskich można było przy kościele wybudować szpital dla ubogich (na 2 osoby). W w. XVI istniał zapis Stanisława Dzierążyńskiego, gdzie jest mowa o uposażeniu szkoły, jednak trudne jest podanie dokładniejszych danych o tej instytucji. Do r. 1875 teren Dzierążni zamieszkiwali w niewielkiej liczbie unici. Od r. 1828 posiadali oni swój kościół.

Ciężkim okresem w dziejach par. była II wojna światowa. W czasie różnego rodzaju akcji eksterminacyjnych zginęło 215 parafian, a w roku 1943 wysiedlono Majdan Sielec, Budy i Hutę Dzierążyńską.

Pierwszy kościół drewniany wybudowano w r. 1537 z fundacji Macieja, Stanisława i Tyburcjusza Dzierążyńskich, właścicieli wsi. Drugi drewniany zbudowany w r. 1639, z fundacji Andrzeja Kluszowskiego; spalony 1648 przez Kozaków, później odbudowany pw. Zwiastowania NMP, Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego. W marcu r. 1714 został on ponownie spalony przez Kozaków, ocalała jedynie dzwonnica i w niej urządzono tymczasową świątynię.

Obecna świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, wybudowana prawdopodobnie w latach 1769-1774 z fundacji Antoniego Węgleńskiego, dziedzica wsi i pisarza bełskiego, przy znacznej pomocy proboszcza Jakuba Wołkiewicza. W r. 1817 pożar zniszczył wnętrze kościoła, restaurowany, wykonano nowy dach, w r. 1858 konsekrowany przez bpa Walentego Baranowskiego. W r. 1902 ponownie w kościele wybuchł pożar. W r. 1905 został odnowiony i wtedy dobudowano przedsionek. W latach 1904-1913 nastąpiła budowa wszystkich ołtarzy i sprowadzenie do nich obrazów. W latach 2008-2012 gruntownie odnowiony.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej także greckokatolicki w Dzierążni, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 2,15 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz przykościelny, dawniej także grzebalny w Dzierążni, nieczynny, funkcjonował do pocz. w. XIX

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Mikołaj Garlicki, ks. Zdzisław Łukowiec (+2007)

Kaplice na terenie parafii

1.Kościół filialny, pw. Bożego Miłosierdzia, w Dąbrowie, budowa rozpoczęta w latach 90-tych ub. w., poświęcony, 20 sierpnia 2000 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę.

Odpust: Niedziela Miłosierdzia Bożego

2. Kaplica na cmentarzu grzebalnym, murowana. Od r. 1828 był tu kościół unicki (filia parafii komarowskiej). Z biegiem lat przejęli go łacinnicy. Na początku w. XX był w bardzo złym stanie, dlatego został rozebrany, a prezbiterium w r. 1934 przerobiono na dzisiejszą kaplicę grobową rodziny Makomaskich. Kwadratowe, z pilastrami na narożach i gzymsem pod okapem; dach dwuspadowy, z nowym przyczółkiem od frontu, kryty blachą.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Józef Bucior (1991-1998), ks. Jerzy Rzeszowski (1998-2015)

Wikariusze:
ks. Tadeusz Maciejko (2006)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Józef Huzar (archidiec. lubelska), ks. Witold Łopuch (archidiec. lubelska), + ks. Zdzisław Łukowiec (archidiec. lubelska), ks. Józef Baran SAC, ks. Lucjan Kaczor, o. Józef Koszarny OFM Cap, ks. Stanisław Opiela TJ, ks. Wacław Oszajca TJ