Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Tarnawatka

Dekanat: Tomaszów Północ

ul. Kościelna 1; 22-604 Tarnawatka

tel.: 84 662 4729

www: www.tarnawatka.parafia.info.pl

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Tarnawatka
GPS: 50.535629, 23.391930

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 * 09:30 * 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 *


Odpust parafialny: św. App. Piotra i Pawła (29 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2950

Liczba katolików: 2550

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Antoniówka, Huta Tarnawacka, Niemirówek Kol., Podhucie, Pucharki, Sumin, Suminek, Rybołóstwo, Tarnawatka, Tarnawatka POHZ, Tarnawatka Tartak

Rys historyczny

Do r. 1875 istniała w Tarnawatce parafia grekokatolicka. Powstała w r. 1679 i posiadała dwie filie: Niemirówek i Pańków. W czasie kasaty unii została ona zamieniona na parafię prawosławną, która istniała do 
I wojny światowej. Jeszcze w okresie międzywojennym mieszkali w Tarnawatce prawosławni. Do r. 1921 katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Krasnobród. Od r. 1920 zaczęła się organizacja duszpasterstwa dla katolików. Parafia została erygowana 21 VI 1921 r. przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana i włączona do dekanatu tomaszowskiego.

Obecny kościół parafialny został wybudowany w r. 1890 przez władze carskie jako cerkiew prawosławna. Po I wojnie światowej oddano go katolikom. W r. 1920 poświecił go proboszcz z Krasnobrodu. Kościól był dotkliwie zniszczony dwukrotnie w czasie I i II wojny światowej. W latach 1925-1930 dobudowano wieże, a wewnątrz chór muzyczny. W latach 1925-1939 z ofiar hr. Władysława Tyszkiewicza i wiernych dobudowano zakrystię, otynkowano kościół z zewnątrz, przeprowadzono kapitalny remont dachu oraz położono polichromię.

Cmentarz grzebalny

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Tadeusz Boguta (+1982), ks. Jan Harbuziński (+1992)

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Huta Tarnawacka

Kaplica: Antoniówka

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Harbuziński (1982-1992), ks. Waldemar Kostrubiec (1992-2003), ks. Marek Giergiel (2003-2013)

Wikariusze:
ks. Tomasz Sokół (2002-2004), ks. Bartłomiej Garczyński (2004-2005), ks. Marcin Pudo (2005-2008), ks. Grzegorz Bartko (2008-2010), ks. Radosław Zaborniak (2010-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Franciszek Kasprzyk, + Edward Proc, ks. Leszek Przybyła (archidiec. lubelska), s. Helena Pasieczna ABMV