Ks. Tomasz Ryszard Demczuk

mgr teologii; mgr lic. prawa kanonicznego

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 3 lutego 1965

Parafia pochodzenia: Tarnogóra, św. Zofii - archidiecezja lubelska

Data imienin: 28 stycznia

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 29 maja 1993

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

tel.: 84 662 47 29

tel.: +48 728 863 005

e-mail: [email protected]

Pełnione funkcje:

sędzia Sądu Biskupiego

audytor Sądu Biskupiego