Parafia pw. Świętego Antoniego Dyniska Stare

Dekanat: Tarnoszyn

Dyniska Stare 61; Dyniska Stare ; 22-678 Ulhówek

tel.: 84 661 6616

Parafia pw. Świętego Antoniego Dyniska Stare
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.420647, 23.705654

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 * 12:00 15:00 *

Dni powszednie: 16:30 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Antoniego Padewskiego (13 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 858

Liczba katolików: 810

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Dębina, Dębina SHR, Dyniska Nowe, Dyniska Stare, Hubinek, Myślatyn

Rys historyczny

Pierwotnie wieś Dyniska Stare należała do parafii w Uhnowie. Po zmianach granicznych w r. 1951, gdy Uhnów znalazł się w granicach Związku Radzieckiego, a znaczna część parafii Uhnowskiej pozostała w granicach Polski, obszar ten przydzielono do parafii w Lubyczy Królewskiej, częściowo zaś do parafii Tarnoszyn. Z terenu, na którym położona jest wieś Dyniska Stare, 23 VII 1967 r., utworzono ekspozyturę. Ekspozytura w Dyniskach Starych została przekształcona w pełnoprawną parafię dekretem bpa Mariana Rechowicza z dn. 31 X 1977 r. Funkcję kościoła parafialnego pełniła dawna cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Matki Boskiej.

Na miejscu drewnianej (z r. 1766 z nowowystawionym wówczas prezbiterium i zakrystią) zlokalizowano wg tradycji, w 1801 r., cerkiew przeniesioną rzekomo z pobliskiego Szletyna, zbudowaną zapewne w w. XVIII. Gruntownie remontowana 1943-1944, z budową nowego babińca, przedsionka oraz zakrystii. Po r. 1947 przejęta na kościół rzymskokatolicki, od r. 1977 parafialny. Kościół ten spłonął 1 VIII 1987 r. 20 XI 1988 r. bp Marian Jaworski wmurował kamień węgielny w nowopowstający, wg projektu Nowaka z Tomaszowa Lubelskiego. Kościół konsekrowany 23 VIII 1992 r. przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Dyniskach, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,67 ha, ogrodzony metalowa siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Hubinku, czynny, założony prawdopodobnie z końcem w. XVIII, w kształcie czworoboku o pow. 0,27 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny w Hubinku, murowany, z lat: 1992-97, wg projektu Nowaka z Tomaszowa Lub., kamień węgielny, 23 sierpnia 1992 r. wmurował bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa, poświęcony 21 lipca 1997 r.

2. Kapliczki przydrożne. Przy wjeździe do wsi, dwie analogiczne. Wzniesione na pocz. w. XIX, klasycystyczne, w ruinie. Murowane z cegły, otynkowane. Czworoboczne, z niepełnymi kolumnami na narożnikach. Wewnątrz ściany z arkadowymi wnękami, sufity. Zewnątrz ściany zwieńczone trójkątnymi szczytami; daszki czterospadowe, pobite gontem, zrujnowane. Wewnątrz rzeźby kamienne: w jednej św. Jan Nepomucen z datą 1828 na postumencie, w drugiej św. Maria Magdalena z tegoż czasu

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Mieczysław Nicpoń (1989-1996), ks. Piotr Lizakowski (1996-2001)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Rafał Stochmal, s. Maria Ludgarda Pikor CSSF, s. Ewa Łucja Sałamacha SAPU, s. Barbara Hiacynta Krech ABMV