Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa

Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej zostało założone w 1848 r. przez O. Lyonnard TJ. Papież Pius IX wyniósł je do godności Arcybractwa w 1867 r. ustanawiając jego światowe centrum w Jerozolimie.

CELEM ARCYBRACTWA JEST:

- czcić w szczególny sposób cierpiące i Konające Serca Jezusa duchowo w Ogrodzie Oliwnym i fizycznie na Krzyżu oraz Bolesne Serce Maryi współcierpiące z Synem w czasie Jego Męki. 
- wypraszać łaskę dobrej śmierci dla umierających i chrześcijańską pociechą dla cierpiących.

POBUDKI DO GORLIWOŚCI:

        Ci którzy dziś umrą, dziś będą osądzeni. Czas nagli, by dziś jeszcze im pomóc, aby skonali pojednani z Bogiem. W tej minucie przechodzi do ciemności ogromna ilość ludzi. Jedni umierają śmiercią naturalną, inni giną w wypadkach drogowych, a jeszcze inni masowo w katastrofach, kataklizmach żywiołowych, wojnach, zamachach, a nawet sami sobie zadają śmierć. Arcybractwo jest więc apostolatem niezmiennie potrzebnym, naglącym i aktualnym w czasach nasilającej się przemocy i odchodzenia od Boga. Apostolstwo to pomaga zbawiać dusze tym, którzy pozbawieni tej pomocy zginęliby śmiercią wieczną. Apostolstwo jest niezmiennie drogie Zbawicielowi i Jego Matce. Ich serca przyjęły przepełniony cierpieniem kielich dla zbawienia nieśmiertelnych dusz. Każda dusza stanowi wartość większą niż świat cały. Walka o dusze trwa. Walczy o nie Bóg, szatan i świat. Naszym obowiązkiem jest stanąć obok Chrystusa i pomagać Mu zbawiać dusze. On z radością przyjmie ten trud. Kiedyś i nas w ostatniej walce wesprze łaską wymodlona przez członków Arcybractwa.

WARUNKI I ĆWICZENIA POBOŻNE

Aby stać się członkiem Arcybractwa i mieć udział w jego przywilejach i odpustach należy:
a) prosić o wpis do Ksiągi Arcybractwa imieniem i nazwiskiem, za osobistą zgodą i wiedzą.
b) odmawiać codziennie następującą modlitwę:
"Najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad umierającymi. Serce Maryi współbolejące, módl się za cierpiącymi", albo 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Nic nie obowiązuje pod grzechem nawet powszednim. Trzeba jednak sprawę traktować w sposób odpowiedzialny i poczuwać się do wypełnienia przyjętych zobowiązań przez wzgląd na utratę dobra duchowego, osobistego i dusz, które przez nasze zaniedbanie mogą się nie zbawić. Wpisania się do Arcybractwa można dokonać za pośrednictwem upoważnionych zelatorów.