Betańska Misja Wspierania Kapłanów

Wspólnota, której charyzmatem jest roztoczenie opieki duchowej nad duchowieństwem i formacja świeckich do wspierania kapłanów.

HISTORIA

Powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r.

ZADANIE MISJI

-  formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i ukochania kapłaństwa,

-  roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego  nad duchowieństwem,

-  wypraszanie świętości życia dla kapłanów,

-  dotarcie z modlitewną opieką do każdego kapłana imiennie, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę. Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, dlatego jej siłą jest adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w intencji kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. Każdego dnia siostry betanki w swoich domach adorują Pana, składając intencje kapłanów u Jego stóp.