Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Podhorce

Dekanat: Tomaszów Północ

Podhorce 138; Podhorce ; 22-600 Tomaszów Lubelski

tel.: 84 666 4623

e-mail: [email protected]

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Podhorce
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.487179, 23.535082

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 10:30

Dni powszednie: 07:00 * 08:00 * 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: MB Częstochowskiej (26 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1150

Liczba katolików: 1150

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Justynówka, Klekacz, Majdanek Kol., Nowa Wieś, Podhorce Kol., Podhorce, Przecinka, Przecinka Kol., Typin Kol.

Rys historyczny

Już na początku w. XVIII istniała tutaj filia parafii unickiej w Typinie, a później Podhorce zostały samodzielną parafią unicką. Pierwotnie w Podhorcach istniała drewniana cerkiew unicka, ufundowana, w r.1641, przez Stanisława Góździa, który osadził przy niej bazylianów; zamieniona w r. 1875 na cerkiew prawosławną, przejęta w r. 1917 na kościół rzymskokatolicki. Kościół ten został spalony w r. 1920. Erekcja parafii rzymskokatolickiej nastąpiła, 3 X 1919 r., na mocy dekretu bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała z podziału parafii Gródek. Uposażona została w ziemię przez Państwowe Lasy w Radomiu. W czasie II wojny światowej miejscowa ludność polska przeżyła bardzo ciężki okres, m.in. liczne aresztowania, a przede wszystkim wysiedlenia. Wierni byli pozbawieni swojej świątyni, którą zamieniono na magazyn zboża. Dość znaczna liczba osób zginęła. Od czasu powstania parafii istniały koła różańcowe i tercjarstwo.

Pierwszy kościół unicki z początku w. XVIII był świątynią drewnianą. W r. 1875 został zamieniony na cerkiew prawosławną, a w r. 1917 oddany katolikom, 9 XII 1920 r. spłonął. Kościół obecnie istniejący, pw. MB Częstochowskiej, został wybudowany w latach 1921-1926 wg planu inż. Prokulskiego z Radomia, poświęcony przez bp. Adolfa Bożeniec Jełowieckiego. W r. 1939, w czasie działań wojennych, został zniszczony dach. W latach 1943-1944 był zamieniony na magazyn zbożowy. W r. 1946 przeprowadzono remont dachu, w latach pięćdziesiątych malowanie wnętrza i otynkowanie z zewnątrz, w r. 1969 remont dachu, w r. 1972 malowanie i ogrzewanie elektryczne, w r. 1975 położenie posadzki, w r. 1981 malowanie wnętrza, w 1982 r. konserwacja dachu, w r. 2000 kolejne malowanie wnętrza. .

Kościół murowany, trzynawowy, neobarokowy, przy prezbiterium zakrystia, na frontonie 2 wieże, wyposażony w 3 ołtarze. Ołtarz główny, łącznie z nastawą, jest murowany (projekt archidiec. Andrzeja Krzyżanowskiego z Krakowa). W ołtarzu tym obraz MB Częstochowskiej i na zasłonie Serca Pana Jezusa oraz rzeźby czterech ewangelistów oraz czterech aniołków, późnobarokowe z 1. poł. w. XVIII. Retabulum ołtarzyka barokowe z w. XVIII, z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i malowaną postacią Chrystusa Zmartwychwstałego na drzwiczkach tabernakulum (w skarbczyku). W nawie bocznej z prawej strony stoi stary ołtarz barokowy z obrazem MB Niepokalanie Poczętej (również stary, malowany w stylu wschodnim). W nawie stoją ławki dębowe, dostosowane do stylu kościoła, na chórze muzycznym organy.

Ambona przerobiona: baldachim późnobarokowy z ok. poł. w. XVIII, ażurowy z rzeźbami trzech niewiast oraz anioła w zwieńczeniu; korpus może późniejszy, bez dekoracji, na zaplecku nałożony ornament rokokowy. Prospekt organowy późnobarokowy z pierwszej połowy w. XVIII, z rzeźbami aniołów i dwóch świętych. Rzeźby dwóch biskupów, barokowe z pierwszej połowy w. XVIII. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, późnobarokowa z drugiej połowy w. XVIII o charakterze ludowym.

Obok kościoła wznosi się dzwonnica, wystawiona w latach 1964-1965 przez budowniczego Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lubelskiego.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Podhorcach, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,65 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowa siatką

Kaplice na terenie parafii

1. Kapliczka przydrożna w Podhorcach. Zapewne z w. XX, murowana, czworoboczna. Wewnątrz fragmenty zniszczonych uszaków ołtarzykowych, barokowe z I. poł. w. XVIII, być może przynależne do retabulum ołtarzyka znajdującego się w kościele.

2. Figura przydrożna w Podhorcach. Murowana 1906, w kształcie słupa zwieńczonego krzyżem, z niszą, w której rzeźba Chrystusa Frasobliwego, zapewne wcześniejsza, kamienna

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Eugeniusz Tatarczak (1968-2003), ks. Zygmunt Żółkiewski (2003-2009)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Krzysztof Dziura, ks. Paweł Słonopas, ks. Tomasz Winogrodzki, s. Anzelma Ferens CSSF, s. Wiktoria Iwanicka CSSF, s. Wanda Słomiana USJK