Parafia pw. Świętego Jacka Płoskie

Dekanat: Sitaniec

Płoskie 250; Płoskie ; 22-400 Zamość

tel.: 500 173 035

Parafia pw. Świętego Jacka Płoskie
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.710800, 23.181103

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Siedliska) 12:00 16:00 (w okresie zimowym) 17:00 (w okresie letnim)

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Jacka (17 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2759

Liczba katolików: 2420

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Kol. Siedliska, Mokre Kol., Płoskie, Siedliska

Rys historyczny

Parafia została erygowana 24 XI 1983 r. przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała z wydzielenia miejscowości parafii kolegiackiej w Zamościu i Wielącza. Została włączona do dekanatu Zamość Kolegiata, obecnie Sitaniec. Do kasaty unii w r. 1875 na omawianym terenie istniała parafia greckokatolicka z siedzibą
w Siedliskach (później zamieniono ją na prawosławną). Ostatnią cerkiew rozebrano po II wojnie światowej.

Kościół pw. św. Jacka, murowany, z r. 1983 wg projektu Jana Radzika z Zamościa. W listopadzie 1982 r. plac pod budowę kościoła poświęcił ks. inf. Kazimierz Jacek Żórawski, proboszcz Kolegiaty, kamień węgielny poświęcony i wmurowany 2 VI 1983 r., przez bpa Piotra Hemperka. Kościół poświęcony 19 VIII 1984 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka, zbudowany na planie prostokąta, po lewej stronie wejścia do świątyni wieża o wys. 15 m., na niej żelazny krzyż, z wieży wejście na chór. W prezbiterium znajduje się Pieta, obok obrazy: św. Jacka, św. Jana Pawła II i Pana Jezusa Miłosiernego.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz prawosławny w Siedliskach, nieczynny.

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny, pw. bł. Czesława, w Siedliskach, z lat: 1982-1983, murowany, wg projektu mgr inż. Zbigniewa Jendrzejczaka, poświęcony, 20 lipca 1988 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka, zbudowany na planie prostokąta, po lewej stronie boczna kaplica i zakrystia.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Emil Wojtaś (1983-1993), ks. Jan Maciocha (1993-2001), ks. Zbigniew Szalko (1998-2001) - admin.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

bp Jan Mazur (diec. siedlecka), ks. Janusz Dudzicz, ks. Ryszard Wróbel, ks. Paweł Wróbel, ks. Ryszard Jabłoński (archidiec. lubelska), s. Agnieszka Kot OSsR, s. Elżbieta Niedźwiecka SAPU, s. Michaela Hanaka CSSJ

Pozostałe informacje

Nr konta parafii:  71 2490 0005 0000 4500 4446 7295