Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Stary Zamość

Dekanat: Sitaniec

Stary Zamość 90; 22-417 Stary Zamość

tel.: 84 616 3266

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Stary Zamość
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.817871, 23.160866

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00 16:00

Dni powszednie: 07:00 * 08:00 * 16:00 * 17:00 *


Odpust parafialny: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 5991

Liczba katolików: 5860

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Borowina Starozamojska, Chomęciska Duże, Chomęciska Małe, Deszkawska Kol., Doły Kol., Krasne, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś, Podkrasne Kol., Podstary Zamość, Ruskie Piaski, Stary Zamość, Tarzymiechy, Wierzba, Wisłowiec, Wisłowiec Kol., Zamszany Kol.

Rys historyczny

W r. 1447 wieś nabyta przez Tomasza Sariusza z Łaźnina. Aż do r. 1580 nosiła nazwę Zamościa i była dziedziczną wsią Zamoyskich. Parafia istniała już w r. 1531. Była dobrze uposażona m.in. w ziemię (w Wierzbie istniał spory folwark proboszczowski). Do końca w. XVIII parafia należała do diecezji chełmskiej i od początku w. XVII wchodziła w skład dekanatu zamojskiego. W ciągu wieków terytorium parafii uległo uszczupleniu, np. w r. 1937 powstała z niej parafia Wirkowice. Proboszczami bywali tu kanonicy i profesorowie Akademii Zamojskiej.

Przy parafii istniał szpital dla ubogich (jeszcze w w. XX jako dom przytułku dla starców, uposażony w ziemię i pobierał procent od sumy ulokowanej w banku). Od r. 1757 istniało tu bractwo różańcowe i szkaplerzne. Od dawna - parafianie szczególnym kultem otaczają obraz MB Nieustającej Pomocy, który znajduje się w wielkim ołtarzu kościoła. W ciągu długich lat istnienia parafii były niekiedy okresy bardzo ciężkie. W latach 1551-1591 byli tutaj protestanci na skutek popierania ich przez Stanisława Zamoyskiego (ojciec kanclerza Jana). 1 I 1943 r. żandarmeria podczas akcji pacyfikacyjnej rozstrzelała w Wierzbie 30 osób. W czasie wojny został zamordowany proboszcz, ks. Leon Chróścicki. Stary Zamość podzielił los całej Zamojszczyzny: mieszkańcy zostali wysiedleni.

Kościół został wzniesiony prawdopodobnie w latach trzydziestych w. XVI. W latach 1551-1591 w rękach protestantów. Obecnie istniejący, pw. Wniebowzięcia NMP, został restaurowany od fundamentów w r. 1592 z fundacji kanclerza Jana Zamoyskiego, zniszczony przez pożar w r. 1813, restaurowany m.in. w r. 1844 kosztem ordynacji zamojskiej. W r. 1902 kosztem tejże ordynacji i parafian kościół został gruntownie przebudowany i powiększony (budowa nowego prezbiterium, dwóch obszernych kaplic i dwóch zakrystii, budowniczym był Cieszkowski). Remontowany po II wojnie światowej (w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych), malowany: w r. 1907 (przez Antoniego Borkowskiego z Lublina), w latach pięćdziesiątych, w r. 1966 oczyszczony i pomalowany (przez Przełomców z Lublina), w r. 1981.

Kościół murowany, otynkowany, jednonawowy, renesansowy, przy prezbiterium 2 zakrystie z lożami na piętrze, przy nawie 2 obszerne kaplice, na frontonie wieża z kruchtą w przyziemiu i - mniejsza - nad nawą. Wnętrze jest wyposażone w 5 ołtarzy z drzewa sosnowego (wykonane w r. 1904). W ołtarzu głównym są obrazy Wniebowzięcia MB i św. Antoniego. Ponadto jest jeszcze jeden nowy obraz - MB Nieustającej Pomocy. W kaplicy prawej stoi ołtarz fundacji Karola Namysłowskiego (dyrektora orkiestry włościańskiej) z obrazami MB Częstochowskiej i MB Krasnobrodzkiej. W kaplicy lewej znajduje się ołtarz z obrazami Świętej Rodziny i św. Mikołaja. W nawie po prawej stronie jest ołtarz z obrazem MB Różańcowej. Po lewej stronie nawy stoi ołtarz z obrazami św. Walentego i MB Ostrobramskiej. Jest jeszcze ołtarz - bez mensy - z obrazem MB Berdyczowskiej (fundacji Karola Namysłowskiego). W nawie stoją ławki wykonane w latach sześćdziesiątych obecnego stulecia. Na chórze muzycznym znajdują się 24-głosowe organy, wykonane około r. 1911, kilkakrotnie remontowane (m.in. w r. 1967). Na ścianach świątyni wisi szereg obrazów (niektóre z fundacji Karola Namysłowskiego).

Dwa dzwony, zawieszone na wieży kościelnej, zostały wykonane w r. 1955 przez firmę Mojżyszka w Łodzi, poświęcone przez ks. Bogumiła Efnera. Przy kościele stoją 2 figury: jedna w formie słupa (na nim kapliczka i data 1699), zaś druga-z r. 1873-jest to figura MB Niepokalanie Poczętej.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny, założony w XVIII w., czynny

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Mikołaj Gozdalski, ks. Franciszek Woszczyński

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. MB Nieustającej Pomocy, w Krasnem, z lat: 1982-1983.

2. Kościół filialny, pw. MB Matki Kościoła, w Tarzymiechach, murowany, z r. 1980 (w miejscu dawnej, drewnianej kaplicy z r. 1922).Wewnątrz drewniany ołtarz z obrazem MB Częstochowskiej, ludowy, z ok. r. 1900.

3. Figury przydrożne w: Chomęciskach, z początku w. XIX, Majdanie Sitanieckim (św. Jana Nepomucena), oraz murowana kapliczka przydrożna MB w Wisłowcu, w Krasnem (z r. 1913). Na cmentarzu grzebalnym znajduje się grobowiec rodziny Namysłowskich z pocz. w. XX.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Aleksander Siwek (1980-1998), ks. Błażej Górski (1998-2011)

Wikariusze:
ks. Zdzisław Gnat (1991-1993), ks. Waldemar Nazarczuk (1993-1997), ks. Jan Franczak (1993-2009), ks. Mariusz Kot (1997-2002), ks. Jarosław Piluś (2000-2004), ks. Krzysztof Portka (2005-2007), ks. Leszek Bruśniak (2006-2007), ks. Andrzej Michalski (2007-2012), ks. Krzysztof Augustynek (2007-2011), ks. Piotr Adam Skóra (2011-2015), ks. Marcel Harkot (2012-2013), ks. Tomasz Turek (2012-2015), ks. Tomasz Kąkol (2013-2017)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Marcin Lewczuk, ks. Zbigniew Mazurek, ks. Piotr Nogas, ks. Piotr Sobczuk, ks. Emil Wojtaś, ks. Grzegorz Szubtarski, ks. Zbigniew Tchórz, ks. Józef Zderkiewicz, o. Roman Kubina, o. Józef Mazurek, s. Goch FMM, s. Poździuk FMM, s. Kłapouchy OSC