Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Udrycze

Dekanat: Sitaniec

Udrycze Wola 3; Udrycze ; 22-417 Stary Zamość

tel.: 84 616 3742

Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Udrycze
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.797050, 23.281820

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30 11:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Antoniego (13 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1214

Liczba katolików: 1140

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Udrycze Kol., Udrycze-Koniec, Udrycze-Wola, Zrąb Kol.

Rys historyczny

W latach sześćdziesiątych przy remontowanym kościele w Udryczach zaczął się tworzyć ośrodek duszpasterski. Od r. 1969 obowiązki duszpasterskie przejął ks. Józef Grzanka. Parafia została erygowana 26 V 1977 r. przez bp. Bolesława Pylaka. Powstała ona z podziału parafii Sitaniec i została włączona do dekanatu zamojskiego (obecnie w dekanacie sitanieckim). Plebania murowana, piętrowa z lat: 1978-80.

Pierwotnie za kościół parafialny służyła kaplica pw. św. Antoniego, wybudowana w w. XVI lub XVII. Zdaniem inż. Henryka Gawareckiego jest ona pochodzenia ariańskiego. Z biegiem lat stała się własnością dziedziców majątku Udrycze (Kiccy, a później Zawadzcy). Po odejściu Zawadzkich budynek uległ stopniowemu zniszczeniu, jedynie w dwukondygnacyjnych podziemiach przechowywano płody rolne. Dopiero w r. 1957 ks. Edward Dolecki, proboszcz z Sitańca, rozpoczął starania o uratowanie obiektu. Budynek odrestaurowano i przystosowano do celów sakralnych (obniżono wejście, dobudowano przedsionek, położono posadzkę, zrobiono więźbę dachową i pokryto dachówką, a w r. 1969 otynkowano ściany). W r. 1958 nad nawą zbudowano drewnianą wieżyczkę, zaś w r. 1974 dach pokryto blachą.

Kaplica murowana z cegły, jednonawowa, wykonana w stylu romańskim, wyposażona w drewniany ołtarz wykonany w r. 1970 przez miejscowego stolarza. Jana Mazurka. W centralnym miejscu ołtarza umieszczono duży dębowy krzyż, sprowadzony od redemptorystów z Tuchowa w r. 1970. Drewniana chrzcielnica wykonana w r. 1970 przez Józefa Bikowskiego. W kaplicy znajdował się obraz św. Franciszka z Asyżu (mal. Łucja Bałzukiewicz. Wilno 1933 r.). Obecnie kaplica jest zamknięta.

Obecny kościół parafialny, pw. Św. Antoniego Padewskiego, z lat: 1983-94, wg projektu inż. Bolesława Picia z Zamościa, trzynawowy, trójdzielny, zbudowany na planie prostokąta, po prawej stronie prezbiterium zakrystia, kamień węgielny poświęcił 4 VI 1984 r. bp Bolesław Pylak.

W ołtarzu głównym świątyni krzyż, po bokach figury śś. Wojciecha i Stanisława. Projekt ściany ołtarzowej wyk. mgr inż. archidiec. Maria Gmyz. Ołtarze boczne: lewy z obrazem Matki Bożej (jest to nawiązanie do starej tradycji mówiącej o objawieniach Matki Boskiej miejscowej ludności), prawy z obrazem św. Antoniego.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny istnieje od r. 1978.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Józef Grzanka (1977-1994), ks. Ryszard Wróbel (1994-1997), ks. Józef Zwolak (1997-1999), ks. Franciszek Nieckarz (1999-2002), ks. Stanisław Róg (2002-2007)

Wikariusze:
ks. Józef Zwolak (1999)