Ks. Bogdan Łoś

mgr

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 30 lipca 1974

Parafia pochodzenia: Bystre

Data imienin: 19 marca

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 10 czerwca 2000

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Pracuje za granicą:
Francja, Paryż - Polska Misja Katolicka od 20 sierpnia 2013