Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Czołki

Dekanat: Sitaniec

Czołki 62; Czołki ; 22-424 Sitno

tel.: 84 611 4901

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Czołki
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.758831, 23.310524

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Kornelówka) 12:00

Dni powszednie: 08:00 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1660

Liczba katolików: 1660

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Borowina Sitaniecka, Czołki, Kol. Kornelówka, Kornelówka, Łapiguz, Sitaniec Kol., Sitno-Góra

Rys historyczny

Decyzją bpa lubelskiego Bolesława Pylaka z dn. 6 XI 1981 r. utworzono w Czołkach Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, do którego włączono miejscowości będące dawniej w granicach parafii: Horyszów Polski, Sitaniec i Łaziska. Czołki wcześniej należały częściowo do parafii w Horyszowie Polskim i Sitańcu. Erygowanie parafii nastąpiło 30 VI 1983 r. Pierwotnie Czołki należały do dekantu Zamość Kolegiata, obecnie Sitaniec. W r. 1981 powstała tymczasowa kaplica w dawnej remizie strażackiej, następna drewniana kaplica, już na placu kościelnym z r. 1983.

Kościół parafialny, pw. MB Częstochowskiej w Czołkach z lat: 1983-1985, wg projektu inż. Wiesława Frącowicza z Krasnegostawu i inż. Stefana Chmielowca z Zamościa. Kościół konsekrowany 14 VI 1986 r., przez bpa Jana Śrutwę. Świątynia murowana, otynkowana, trzynawowa, trójdzielna, po lewej stronie prezbiterium kaplica chrzcielna, po prawej stronie zakrystia, połączona z częścią mieszkalną, cały kompleks kryty blachą miedzianą.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz grzebalny z r. 1986, grzebanie zmarłych rozpoczęto w r. 1987, ogrodzony.

2. Cmentarz żołnierzy austriackich, z I wojny światowej, przy drodze do Sitna, nieczynny.

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny, pw. św. App. Piotra i Pawła, w Kornelówce, z r. 1956, wg projektu archidiec. Klimka, poświęcony w r. 1956, murowany, rozbudowany w r. 1980, o pow. 50m?., ołtarz drewniany, w nim obraz Pana Jezusa niosącego Krzyż (mal. Ł. Bałzukiewicz), po bokach obrazy św. Piotra i św. Pawła (tej samej autorki). Na cmentarzu kościelnym grota Matki Bożej z r. 1983.

W budowie nowy kościół, wg projektu archidiec. inż. Władysława Fronckiewicza. Kamień węgielny wmurowany, 12 października 1997 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. Murowany, trzynawowy, w stylu bazylikowym, z zapleczem gospodarczym. Ściana frontowa zdobiona licznymi pilastrami, przechodząca w wieżę zwieńczoną krzyżem. Nad wejściem głównym do kościoła chór. Nawa główna o wys. 8m., o płaskim stropie, nawy boczne, o wys. 6m., oddzielone filarami wykonanymi na planie krzyża, przechodzące łukiem w kierunku ściany.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii