Parafia pw. Świętego Michała Archanioła Cześniki

Dekanat: Krasnobród

Cześniki 111; Cześniki ; 22-424 Sitno

tel.: 84 618 0146

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła Cześniki
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.710377, 23.438549

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Michała Archanioła (29 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1410

Liczba katolików: 1280

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kol., Karp, Mocówka, Niewirków Kol.

Rys historyczny

Do czasów kasaty unii istniała w Cześnikach parafia greckokatolicka, ok. r. 1875 utworzono parafię prawosławną. która istniała do r. 1944. Do r. 1919 katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Dub, a później do Horyszowa Polskiego. Parafia rzymskokatolicka w Cześnikach została erygowana, 30 IX 1975 r., przez bpa. lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała z podziału parafii Horyszów Polski oraz dołączenia do nowej placówki wiosek poprzednio należących do parafii Łabunie i Dub. Parafię włączono do dekanatu zamojskiego, od r. 1978 znajdowała się w granicach dekanatu zamojskiego nowomiejskiego, a obecnie krasnobrodzkiego. Parafia Cześniki z Państwowego Funduszu Ziemi otrzymała 0,74 ha ziemi. Plebanię i budynki gospodarcze wybudowano w latach 1974-1975.

Pierwotnie istniał tu kościół drewniany, unicki. Po r. 1875 zamieniony na cerkiew prawosławną. Obecnie istniejący, pw. św. Michała Archanioła, został wybudowany około r. 1898 jako cerkiew prawosławna. Po II wojnie światowej oddany katolikom. W r. 1945 kościół poświęcił ks. Franciszek Zawisza. Renowację dachu wykonano w r. 1950. W latach 1972-1973 przeprowadzono remont wnętrza (tynki, malowanie, posadzka z terakoty). W r. 1973 renowację wieży, w r. 1983 dobudowano zakrystię.

Kościół murowany, neobizantyjski (na planie krzyża, nawy boczne we wnękach), na frontonie wieża z kruchtą w przyziemiu, nad kopułą mała wieżyczka, wyposażony w drewniany ołtarz. W zwieńczeniu ołtarza obraz św. Michała Archanioła z r. 1958, nad tabernakulum obraz MB Częstochowskiej, po bokach rzeźby śś. Maksymiliana Marii Kolbego i Alberta Chmielowskiego z r. 1998 (ludowe). Wnętrze świątyni obito drewnianą boazerią.

Obok kościoła metalowa dzwonnica z r. 1993

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki, wcześniej prawosławny, czynny, założony prawdopodobnie w I poł. w. XIX dla grekokatolików, w kształcie połowy trapezu o pow. 0,6 ha, z podziałem na kwatery, ogrodzony.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Franciszek Szczerbik (+1994)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Bolesław Zwolan (1989-1999), ks. Wiesław Banaś (1999-2010)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Piotr Paweł Skóra