Parafia pw. Przemienienia Pańskiego Suchowola

Dekanat: Krasnobród

Suchowola 259; Suchowola ; 22-442 Adamów

tel.: 84 618 6153

www: www.parafiasuchowola.pl

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego Suchowola
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.589455, 23.253286

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Rachodoszcze) 12:00

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2219

Liczba katolików: 2000

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Bożawola, Feliksówka, Grabnik, Malinówka, Rachodoszcze, Suchowola Kol., Suchowola

Rys historyczny

Już w połowie w. XIX istniała tu parafia greckokatolicka, która w czasach kasaty unii przestała funkcjonować. Powstała wtedy parafia prawosławna, a unitów zmuszano do porzucenia Kościoła katolickiego. Parafia prawosławna istniała w Suchowoli do I wojny światowej. Katolicy obrządku łacińskiego do początku w. XX należeli do parafii Krasnobród. Parafia rzymskokatolicka została erygowana w r. 1919 przez bp. Mariana Fulmana i włączona do dekanatu zamojskiego, od r. 1978 funkcjonowała w granicach zamojskiego nowomiejskiego, a obecnie znajduje się w dekanacie krasnobrodzkim. Terytorium parafii w ciągu lat zasadniczo nie uległo zmianie, jedynie w r. 1919 dwie wioski: Hutków i Potoczek. początkowo przydzielone do nowej parafii, powróciły do Krasnobrodu.

Trudnym okresem w dziejach parafii była II wojna światowa: aresztowania, akcje pacyfikacyjne i wysiedlenie ludności polskiej z niektórych miejscowości w r. 1943. W grudniu 1942 r. i w marcu r. 1943 Niemcy rozstrzelali 46 osób.

Pierwotny kościół, pw. św. Jerzego w Suchowoli, z r. 1852, unicki. W czasach kasaty unii zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej oddany katolikom. Przy nim przez kilkanaście lat istniała parafia, rozebrany w r. 1938.

Obecnie istniejący, pw. Przemienienia Pańskiego, z lat: 1934-1938, wg projektu inż. Prymanowskiego z Warszawy, w czasie wojny częściowo zniszczony, konsekrowany, 19 maja 1948 r., przez bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego

Murowany z cegły, trzynawowy, przy prezbiterium zakrystia, na frontonie wieża z kruchtą w przyziemiu, wyposażony w 2 drewniane ołtarze boczne, w lewym obraz św. Dominika. Ołtarze boczne i stacje Drogi Krzyżowej pochodzą z poprzedniego kościoła. Nad centralnie umieszczonym tabernakulum płaskorzeźba Chrystusa Przemienionego, na tle przełamanej hostii, wg projektu mgr Zbigniewa Mrozka z Lublina. Chrzcielnica drewniana została przerobiona z carskich wrót. W nawie ławki i konfesjonały pochodzą z okresu po II wojnie światowej (bez określonego stylu).

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, założony w r. 1922, czynny, w kształcie nieregularnego wieloboku o pow. 1,6 ha, z podziałem na kwatery, na nim zbiorowa mogiła polskich żołnierzy z r. 1939 oraz pomnik w kształcie orła, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.

2. Cmentarz greckokatolicki, prawosławny i częściowo katolicki, pow. 0,50 ha, przy polnej drodze Suchowola - Hutków, własność parafii.

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny w Rachodoszczach, z lat: 1996-2001 (poprzednio w tym miejscu istniała kaplica poświęcona przez bp. Edmunda Ilcewicza w 1981 r.), wg projektu inż. Wojciecha Kożuchowskiego z Lublina. Nad centralnie umieszczonym tabernakulum figura MB Fatimskiej, wyżej obraz Miłosierdzia Bożego, na ścianach bocznych obrazy przeniesione z poprzedniej świątyni

2. Kaplica z r. 1983, między starym i nowym cmentarzem, w niej tablica upamiętniająca poległych w r. 1939, na terenie Suchowoli, ułanów.

3. 8 figur przydrożnych z lat: 1905-1906

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Henryk Nogalski (1987-2014)

Wikariusze:
ks. Piotr Rawlik (2005-2013), ks. Jan Borysowski (2013-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Bolesław Zwolan, ks. Grzegorz Stąsiek (archidiec. lubelska), + ks. Józef Kuniec, ks. Kamil Kudełko SAC, ks. Mieczysław Piłat SDB, br. Edward Buryło SAC, s. Maria Kawałko CSSJ, s. Zofia Zielińska FMA, s. Zofia Bajak ABMV, s. Stanisława Teterycz CM, s. Elżbieta Skóra SSpS, s. Renata Bojarska ZMBM, s. Agnieszka Kania OSC, s. Władysława Dworniczak, s. Janina Teterycz