Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Strzyżów

Dekanat: Hrubieszów Północ

ul. Słoneczna 2; 22-525 Strzyżów

tel.: 516 022 393

e-mail: [email protected]

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Strzyżów
fot. ks. Jacek rak
GPS: 50.845249, 24.038084

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Husynne) 11:00 16:00 (czas zimowy) 17:00 (czas letni)

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 *


Odpust parafialny: Narodzenia NMP (8 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2259

Liczba katolików: 2050

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Husynne, Husynne Kol., Rogalin Dolny, Rogalin Górny, Strzyżów, Strzyżów Cukrownia, Strzyżów Kol.

Rys historyczny

Parafia została erygowana 10 II 1947 r. przez bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Poprzednio miejscowość należała do parafii łacińskiej Horodło, natomiast w samym Strzyżowie do r. 1875 była parafia greckokatolicka z kościołem filialnym w Husynnem, którą w czasie kasaty unii zamieniono na prawosławną. Nowa parafia łacińska
w Strzyżowie otrzymała, w 1947 r., 1,45 ha ziemi pocerkiewnej. Postawiono nowe budynki gospodarcze, a plebanię przerobiono z istniejącego od 20 lat budynku.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP, przez wiele lat była kościołem parafii rzymskokatolickiej, wzniesiona w r. 1817 staraniem ks. Eliasza Zborowickiego, na miejscu poprzedniej świątyni
z 1724 r., zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną; rekoncyliowany w r. 1946. W tym czasie zapewne gruntownie przekształcony z zatarciem cech stylowych. Kościół zniszczony w czasie II wojny światowej. Podczas remontu w r. 1947 dokonano pewnych zmian: usunięto boczne wejścia i poszerzono przedsionek.

Dawny kościół parafialny stary, orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystią od strony północnej, nawa znacznie szersza, przedłużona
(ok. r. 1947). Wewnątrz w prezbiterium i nawie pozorne sklepienie o łuku spłaszczonym, w zakrystii strop. Drzwi pierwotne klepkowe. Dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, kryte blachą. Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem zapewne ok. poł. w. XIX. Dwa ołtarze boczne i ambona o cechach późnobarokowych zapewne ok. poł. w. XIX, pochodzące z cerkwi unickiej w Horodle. Ołtarz boczny prawy pw. Przemienienia Pańskiego; lewy - św. Stanisława Kostki. Obraz Ostatniej Wieczerzy z w. XIX, z cerkwi w Horodle. Rzeźby dwóch aniołków z symbolem Męki Pańskiej, o charakterze barokowym. Ławki, konfesjonały, ambona i chrzcielnica zostały wykonane w r. 1969 w Hrubieszowie (Czesław Łaciński).

Nowy kościół parafialny wybudowany w latach 2003-2017. Budowa rozpoczęłą się od poświęcenia krzyża i placu budowy 3 VII 2003 r. przez bpa Jana Śrutwę. Proboszcz parafii ks. Roman Karpowicz rozpoczął budowę wiosną 2004 r. (6 V 2004 r. od Starosty Hrubieszowskiego otrzymał zgodę na budowę). 10 VII 2005 r. bp Mariusz Leszczyński wmurował kamień węgielny. Zakończenie budowy i poświęcenie nowego kościoła zaplanowane jest na 10 IX 2017 r. w 70. rocznicę utworzenia parafii w Strzyżowie.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, czynny, założony w r. 1947, w kształcie czworoboku, o pow. 0,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach
2. Cmentarz prawosławny w Husynnem, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie połowy trapezu, o pow. 0,4 ha, ogrodzony metalową siatką przy betonowych słupach
3. Cmentarz prawosławny w Strzyżowie, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony na pocz. XIX w., w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,4 ha

Kaplice na terenie parafii

1. Kaplica w Husynnem, istniejąca od 2006r.
2. Kapliczka przydrożna w Rogalinie, z r. 1950.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Kazimierz Kiełbania (1989-2005), ks. Roman Karpowicz (2005-2015)

Wikariusze:
ks. Paweł Obirek (2006-2013), ks. Krzysztof Wawszczak (2013-2017)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Edward Franczak (archidiec. lubelska), ks. Piotr Jastrzębski (archidiec. lubelska), ks. Łukasz Szumski (archidiec. szczecińsko-kamieńska), o. Tadeusz Przybylak TChr, o. Wiesław Przyczyna CSsR, s. Bronisława Błądek, s. Kalina Joanna Jakubczak FSK