Parafia pw. Przemienienia Pańskiego Szpikołosy

Dekanat: Hrubieszów Północ

Szpikołosy 120; Szpikołosy ; 22-500 Hrubieszów

tel.: 84 698 1464

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego Szpikołosy
fot. Ks. Jacek Rak
GPS: 50.869015, 23.919996

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:00 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 17:30 *


Odpust parafialny: Przemienienie Pańskie (6 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1248

Liczba katolików: 1200

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Białoskóry, Ciołki, Kobło, Kol. Kobło, Moroczyn, Szpikołosy

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1400, kiedy Władysław Jagiełło uposażając parafię w Hrubieszowie nadał jej dziesięcinę z folwarku w Szpikołosach. O Szpikołosach mówi się jako o wsi królewskiej. Na przełomie XV i XVI w. znajdował się w niej zamek. Pierwsza wzmianka o cerkwi w Szpikołosach pochodzi z roku 1531.

W 1801 roku pobudowano w Szpikołosach kolejną cerkiew drewnianą pw. Narodzenia Pana Jezusa, która istnieje do dziś. W 1919 r. cerkiew rekoncyliowano na kościół, a 28 V 1920 r. została erygowana przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Łaskawej. Razem z parafią został założony cmentarz grzebalny. Dawniej teren Szpikołos zamieszkiwali unici. Kościół w Szpikołosach był filialnym parafii unickiej w Dziekanowie. Po likwidacji unii powstała parafia prawosławna.

Kościół parafialny został wybudowany w r. 1801 dla unitów, w czasie kasaty unii zamieniono go na cerkiew prawosławną, od r. 1919 jest kościołem katolickim. W latach 1939-1944 był znowu w rękach prawosławnych. Odnawiano go w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej.

Cmentarz grzebalny

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym
ks. Czesław Gronowicz (+1984), ks. Tadeusz Nazar (+2006), ks. Jan Flak (+2008)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Andrzej Kucewicz (1984-1994), ks. Józef Bednarz (1994-2008)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Andrzej Zdunek, ks. Henryk Nowak (diec. drohiczyńska)