Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Hrubieszów

Dekanat: Hrubieszów Północ

ul. Dwernickiego 85; 22-500 Hrubieszów

tel.: 84 696 3510

www: www.mbnp.rel.pl

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Hrubieszów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.814861, 23.887053

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 11:00 12:00 (Dziekanów) 12:15 17:00

Dni powszednie: 07:00 17:00


Odpust parafialny: MB Nieustającej Pomocy (ostatnia niedziela czerwca), Matki Bożej Anielskiej (Dziekanów)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 6690

Liczba katolików: 6440

Do parafii należą

Do parafii należą ulice: Bartłomieja, Batalionów Chłopskich, Chełmska, Chmielna, Cicha, Ciesielczuka strona zach., Dwernickiego, Grabowiecka, Grotthusów, Grunwaldzka, Jagiełły, Komandora Krawczyka, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Litewska, Matejki, Nowe Osiedle przy Piekarni, Osiedle Lipice, Przemysłowa, Reja, Rubinowa, Słowackiego, Uchańska, Unii Horodelskiej, Wesoła, Zygmunta Augusta, Żeromskiego

Do parafii należą miejscowości: Dziekanów, Dziekanów Kol., Lipice, Obrowiec, Świerszczów, Teptiuków

Rys historyczny

W r. 1980, po odzyskaniu dawnego kościoła garnizonowego, zaczęto tworzyć tu ośrodek duszpasterski. Parafia została erygowana, 15 czerwca 1982 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała z podziału parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie i została włączona do dekanatu hrubieszowskiego (obecnie jest siedzibą dekanatu hrubieszowskiego północnego). W latach 1985 - 89 budowa Domu Parafialnego.

Kościół parafialny, pw. NMP Nieustającej Pomocy, wybudowany przez władze carskie razem z koszarami w latach: 1902 - 1905. Do I wojny światowej pełnił on rolę cerkwi garnizonowej. W okresie międzywojennym był tu rzymskokatolicki kościół garnizonowy pułku strzelców konnych, przebudowany w latach: 1933 - 34, w czasie okupacji magazyn wojsk niemieckich. W latach 1944 -1953 służył celom religijnym zarówno dla wojska, jak i dla ludności cywilnej, później zamknięty, zniszczony. W r. 1969 wikariusz parafii hrubieszowskiej, ks. Stanisław Chomicz, rozpoczął starania o odzyskanie świątyni. W sierpniu 1980 r. została ona oddana władzom diecezjalnym.

Budynek murowany, eklektyczny, remontowany, rekoncyliowany, 27 czerwca 1982 r., przez bpa Piotra Hemperka, remontowany w r. 1983, wyposażony w marmurowy ołtarz główny, w oknach 12 witraży przedstawiających postacie Apostołów, w nawie nowe ławki, wokół kościoła ogrodzenie wg projektu prof. Wiktora Zina. W czerwcu 2000 r. bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa konsekrował dzwon.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Dziekanowie, pierwotnie greckokatolicki, następnie prawosławny, założony w I poł. w. XIX, czynny

2. Cmentarz prawosławny w Świerszczowie, nieczynny, założony ok. r. 1875, używany do II wojny światowej

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. MB Anielskiej, w Dziekanowie, z lat: 1987 - 88, wg projektu Tadeusza Nowaka, akt erekcyjny wmurował i poświęcił kościół bp Jan Śrutwa.

2. Kaplica cmentarna w Dziekanowie. Wzniesiona ok. poł. XIX w., jako kaplica grobowa rodziny Grotthusów, dziedzicznych prezesów Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Murowana z cegły, otynkowana. Prostokątna o ramowych podziałach ścian. Dach dwuspadowy, z wieżyczką na sygnaturkę, kryty blachą. We frontowej ścianie marmurowe epitafia: Onufrego Grotthusa (zm. w r. 1851); Krzysztofa Grotthusa (zm. w r.1855).

Na cmentarzu po dawnej cerkwi parafii greckokatolickiej w Dziekanowie, (drewnianej z r. 1769, rozebranej w r. 1938) pomnik nagrobny Józefa Grotthusa (zm. w r.1828) i jego żony Tekli z Jaszowskich (zm. w r.1832), klasycystyczny, kamienny, w kształcie obelisku na ceglanym podmurowaniu.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Wikariusze:
ks. Mieczysław Startek (1987-1992), ks. Eugeniusz Łabisz (1992-1993), ks. Wiesław Polewany (1992-1998), ks. Zdzisław Gnat (1993), ks. Jerzy Piluś (1993-1997), ks. Henryk Wyrostkiewicz (1997-1999), ks. Stanisław Gorczyński (1999-2003), ks. Andrzej Łopocki (1999-2009), ks. Wiesław Knap (2003-2006), ks. Mariusz Skubis (2006-2011), ks. Adam Mulawa (2009-2010), ks. Konrad Zalewski (2010-2011), ks. Krzysztof Cyranowski (2011-2014), ks. Grzegorz Kopczyński (2011-2014), ks. Rafał Stochmal (2014-2015), ks. Mariusz Konopka (2015-2017)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Sławomir Skowroński, ks. Wojciech Steć, ks. Patryk Obszyński, ks. Tomasz Migas, ks. Marcin Migas, ks. Józef Ciesielczuk (archidiec. lubelska), + ks. Mieczysław Gac (archidiec. lubelska), ks. Piotr Hawryluk (archidiec. lubelska), ks. Jan Kisiel (archidiec. lubelska), + ks. Zbigniew Lebiedowicz (diec. sandomierska), ks. Jan Stepaniuk (diec. warszawsko-praska), ks. Marcin Szwiec (archidiec. lubelska), ks. Tadeusz Nazar SAC, ks. Tadeusz Winnicki TChr