Ks. Andrzej Puzon

mgr teologii

Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 17 października 1948

Parafia pochodzenia: Ratoszyn - archidiecezja lubelska

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 12 czerwca 1973

Miejsce święceń: Lublin

Pełnione funkcje:

wizytator kurialny od 2010 roku