Parafia pw. Ducha Świętego Hrubieszów

Dekanat: Hrubieszów Południe

ul. Nowa 11; 22-500 Hrubieszów

tel.: 84 696 4612

e-mail: [email protected]

www: www.duchswietyhrubieszow.pl/

Parafia pw. Ducha Świętego Hrubieszów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.803307, 23.906515

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 09:30 (Ślipcze) 11:00 (z udziałem dzieci) 17:00

Dni powszednie: 07:00 17:00


Odpust parafialny: Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 5213

Liczba katolików: 5064

Do parafii należą

Do parafii należą ulice: Ceglana, Dworcowa, Gródecka, Kolejowa, Łąkowa, Krasickiego, Nowa, Piłsudskiego (domy prywatne od nr 62 oraz bloki nr 53, 61, 63, 65, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94), Polna (domy prywatne do nr 8, oraz bloki nr 12, 15, 18, 23, 24), Listopadowa (domy prywatne od nr 18, oraz bloki nr 9, 11, 15, 17), Tęczowa, Wyzwolenia

Do parafii należą miejscowości: Czumów, Gródek, Kol. Gródek, Ślipcze

Rys historyczny

Początki starań o budowę nowego kościoła sięgają roku 1989. W kronice parafii św Mikołaja zapisano: "W związku z terminem zatwierdzenia planu rozbudowy Hrubieszowa parafia na zebraniu Urzędu Miasta potwierdziła zamiar budowy nowego kościoła parafialnego dla osiedla przy ulicy Basaja. Plac przy ulicy Polnej jest zarezerwowany, zgłosiła również chęć budowy kaplicy przy głównej bramie cmentarza grzebalnego". Początek budowy wstępnie zaplanowano na lata 1990-1991. Zmiany na stanowisku proboszczów w parafii św. Mikołaja (w 1992 r. z parafii odchodzi ks. Edward Kłopotek, na jego miejsce przychodzi ks. Marian Goral, który po rocznym pobycie przechodzi do archidiecezji lubelskiej) spowodowały, że decyzja o rozpoczęciu budowy opóźniła się do r. 1995. Ks. Kazimierz Gawlik podejmuje się budowy nowego kościoła. Zrezygnowano z początkowej lokalizacji kościoła przy ulicy Polnej na rzecz ul. Nowej. W tym czasie zaczęto gromadzić fundusze, myślano nawet o sprzedaniu tzw. starej plebani, aby pozyskać środki na budowę kościoła.

23 IV 1998 r. bp Jan Śrutwa dokonał uroczystego poświęcenia placu pod budowę. Prace przy fundamentach trwały 4 miesiące, a podjęła się ich grupa murarzy pod przewodnictwem Józefa Krawca i nadzorem Jana Zderkiewicza. Najpierw zbudowano kościół o powierzchni 670 m2, a następnie kaplicę pogrzebową o powierzchni 270 m2, oraz część administracyjną 330 m2. Budową murów zajęło się Państwowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego pod kierownictwem Witolda Przybysza i dalszym nadzorem Jana Zderkiewicza. Dzięki ofiarności wiernych prace posuwały się bardzo szybko. W ciągu trzech lat postawiono wszystkie budynki w stanie surowym. Kościół nie nakryty
z zamontowanymi oknami bez oszklenia, kaplica i część administracyjna stan częściowo zamknięty. Pozwoliło to na powołanie do istnienia nowej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Hrubieszowie mocą dekretu bpa Jan Śrutwy z dnia 15 VI 2001 r.

Pierwszym proboszczem został ks. Wiktor Koziński, który poprzez 10-letnią pracę doprowadził do uroczystej konsekracji kościoła 6 XI 2011 r., której dokonał bp Wacław Depo.

Cmentarz grzebalny

Z dostępnych informacji wynika że cmentarz w Hrubieszowie musiał być założony przed rokiem 1788. Wskazuje na to zapis w inwentarzu dóbr starostwa hrubieszowskiego, sporządzony przy okazji zamiany przez władze austriackie posiadłości hrubieszowskiej za dobro solne z Ignacym hrabią Cetnerem. Dokument datowany na 5 marca 1788 r. informuję, że mieszczanie mieli płacić 58 zł 20 gr z wygonu obok cmentarza ku wsi Gródek. Bez wątpienia wzmianka ta dotyczy interesującej nas nekropoli Nie istniało bowiem w tamtym okresie żadne cmentarzysko w okolicy. Potwierdzeniem faktu lokacji cmentarza poza granicami Hrubieszowa w końcu XVIII wieku jest zachowany do dziś nagrobek Agnieszki z Dunikowskich Terleckiej zmarłej Anno Domini 1790 r.

Pierwotnie cmentarz zawierał się w prostokącie wyznaczonym od wschodu główną aleją północ- południe, od zachodu wzdłuż drogi do Mienian, od północy aleją wschód-zachód.Południowa zaś granica sięgała alei przebiegającej niedaleko kaplicy wystawionej w 1860 r. Pod hrubieszowski cmentarz w momencie zakładania przeznaczono około 1 ha gruntu, świadczy to o dużych potrzebach w tym zakresie wynikających z liczby mieszkańców, zważywszy że oddzielny cmentarz posiadali Żydzi. Pierwszy kartograficzny dokument na którym istnieje zarys granic nekropoli pochodzi z 1841 r. Jest to kopia wykonanej 20 lat wcześniej mapy Hrubieszowa. Cmentarz posiada na niej kształt nieregularnego czworokąta; stawiane wyżej tezy co do jego granic znajdują zatem odzwierciedlenie. W 1816 r. biskup lubelski Wojciech Skarszewski przeprowadził wizytację rzymskokatolickiej parafii świętego Mikołaja. Protokół powizytacyjny zawiera wzmiankę o istnieniu cmentarza grzebalnego: ciała zmarłych na cmentarzu dość rozległym nie są już więcej ekshumowane z grobu-ciała dzieci zmarłych bez chrztu mają przeznaczone dla nich miejsce oddzielone od cmentarza ogólnego obok drewnianego płotu grzebane są poronione płody.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Ignacy Jan Chróściechowski-Bończa (+1831), ks. Melchior Juściński (+1949), ks. Władysław Krawczyk (+1973), ks. Franciszek Osuch (+1980), ks. Jan Stadnicki (+1989), ks. Kazimierz Truchel (+1998), ks. Kazimierz Gawlik (+2013), dk. Konrad Pietrusiński

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Ślipcze

Kaplica: Hrubieszów - więzienie

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Wiktor Koziński (2001-2013)

Wikariusze:
ks. Dominik Samulak (2001-2004), ks. Tomasz Sokół (2001-2002), ks. Tomasz Bazan (2002-2008), ks. Sławomir Korona (2004-2006), ks. Wojciech Suchowierz (2006-2010), ks. Artur Sokół (2008-2013), ks. Grzegorz Kowalski (2010), ks. Leszek Kłos (2011), ks. Rafał Ćwikła (2011-2015), ks. Ryszard Bordzań (2012-2014), ks. Piotr Harko (2013-2014), ks. Jan Radziszewski (2014-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

Ks. Jan Krawczyk, ks. Andrzej Michalski, ks. Kamil Taras, ks. Tomasz Pachuta, ks. Krzysztof Pietrzyk SAC, ks. Dariusz Gębala (diec. Pilzneńska, Czeska Republika)