Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła Sitaniec

Dekanat: Sitaniec

Sitaniec 169; Sitaniec ; 22-400 Zamość

tel.: 84 616 6563

Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła Sitaniec
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.756275, 23.235832

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 10:00 * 11:00 * 12:00 16:00 * 17:00 *

Dni powszednie: 07:30 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Bartłomieja (24 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 5307

Liczba katolików: 5090

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Białobrzegi, Bortatycze Kol., Bortatycze, Hyża Kol., Hyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec Błonie, Sitaniec Kol., Sitaniec Osiedle, Sitaniec Wolica, Stare Wysokie, Wysokie

Rys historyczny

Parafię w Sitańcu można zaliczyć do najstarszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej. Powstała w II połowie w. XV. Terytorium jej było bardzo rozległe, ale z biegiem lat uległo znacznemu zmniejszeniu. Należy pamiętać, że parafia w sąsiednim Zamościu powstała dopiero 150 lat później. Od parafii w ubiegłym stuleciu odłączono szereg miejscowości
i przyłączono do nowych parafii w Udryczach i w Czołkach. Na początku w. XVIII parafia weszła w skład dekanatu Zamość, obecnie Sitaniec. W latach siedemdziesiątych XX w wybudowano nową plebanię.

Pierwszy kościół parafialny w Sitańcu został wybudowany z drzewa przed r. 1485, fundatorem był Jan Sitanka, przez pewien czas w posiadaniu protestantów, następnie odrestaurowany przez Jana Zamoyskiego, udostępniony katolikom, ok. r. 1640 ponownie w posiadaniu luteran, spalony w r. 1648 w czasie wojen kozackich. Kolejny, również drewniany, spalony w r. 1655. w czasie przygotowywania twierdzy zamojskiej do obrony przed wojskami szwedzkimi. Następny z lat 1694-1695, z fundacji Zamoyskich, modrzewiowy, trójdzielny, ściany pokryte malowidłami, posiadał dwa chóry, sklepienia z lunetami,
w okresie późniejszym dobudowano dzwonnicę. Wyposażanie wnętrza oraz malowanie ukończono w r. 1736. Konsekrowany w czerwcu 1749 r. przez bpa lwowskiego, obrządku ormiańskiego, Deodota Nersesawicza, spalony na początku I wojny światowej. Obecnie istniejący, pw. św. Bartłomieja Ap. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat 1907-1913 fund. przez Maurycego Zamoyskiego. Poświęcony, w r. 1913, przez ks. prał. Władysława Szymońskiego. W r. 1915, w czasie działań wojennych, zniszczeniu uległ dach i sklepienie. Kościół był remontowany w latach 1916-1918 oraz po II wojnie światowej (w tym czasie również malowany). Po r. 1977 przeprowadzono remont wieży i kościoła z zewnątrz. Kolejne remonty w latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz w latach 2000-2012.

Kościół murowany, z wieżą na frontonie (w stylu zbliżonym do neogotyku, ale ma również cechy neorenesansowe), założony na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem i zamkniętym półkoliście prezbiterium. Do ramion transeptu przylegają zakrystie i kruchta z bocznym wejściem. Nawa główna oddzielona od bocznych arkadami wspartymi na filarach. Ściany ozdobione freskami, posadzka kamienna. Wyposażony jest w trzy ołtarze: główny z obrazem św. Bartłomieja, boczne: 1. z obrazem MB Nieustającej Pomocy, 2. Z obrazami: św. Mikołaja i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na chórze organy sprowadzone z Zawidowa k. Zgorzelca w r. 1951.

Klasztor Sióstr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitańcu powstał 18 V 1995 r. z inicjatywy bpa zamojsko lubaczowskiego Jana Śrutwy. Od roku 1997 rozpoczęto budowę klasztoru oraz półpublicznej kaplicy.

Domy zakonne na terenie parafii

s. Klaryski

Cmentarz grzebalny

Cmentarz grzebalny, data założenia nieznana, przy szosie Zamość - Lublin

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Marceli Teofil Delikat (+1903), ks. Alojzy Strąkowski (+1939), ks. Jan Badowski (+1957), ks. Jan Adamczuk (+1960), ks. Jakub Kuźma (+1974), ks. Henryk Zmysłowski (+1986), ks. Jan Błaszczak


Kaplice na terenie parafii

1. Klasztor Sióstr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitańcu, powstał, 18 maja 1995 r., z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy. Za klasztor służy tymczasowo budynek byłej plebanii. Od r. 1997 trwa budowa klasztoru oraz półpublicznej kaplicy.

Wspólnota zakonna:
m. Małgorzata Michalik - ksieni
s. Gabriela Orłowska - wikaria
s. Maksymiliana Opyd
s. Katarzyna Śliwińska
Nowicjuszka: s. Kinga Agnieszka Kania

2. Kościół filialny, pw. MB Fatimskiej, w Bortatyczach, murowany, z r. 1982.

Odpust: MB Fatimskiej (13 V).

3. Kościół filialny, pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, w Wysokiem, murowany, z r. 1983.

Odpust: św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 VIII)

4. Pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż, na cmentarzu grzebalnym, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyńskiej,

5. Pomnik nagrobny rodziny Lipczyńskich, z r. 1865

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Maciocha (1986-1992), ks. Stanisław Bachor (1992-1999)

Wikariusze:
ks. Henryk Pokora (1991-1992), ks. Antoni Kot (1992), ks. Stanisław Nazarczuk (1992-1993), ks. Jan Cielica (1993-1997), ks. Krzysztof Antczak (1997-2000), ks. Mariusz Molenda (2000-2004), ks. Tadeusz Fircowicz (2001-2002), ks. Krzysztof Bylina (2002-2007), ks. Tomasz Sokół (2004-2005), ks. Wiesław Górniak (2006-2009), ks. Paweł Zubrzycki (2007-2008), ks. Łukasz Krzaczkowski (2008-2010), ks. Cezary Błaszczuk (2009-2010), ks. Tomasz Migas (2010-2011), ks. Mieczysław Kaciuba (2010-2015), ks. Mariusz Skubis (2011-2012), ks. Marek Saj (2012-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Jan Błaszczak (archidiec. lubelska), + o. Janusz Głazowski OFMConv