Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła Sitaniec

Dekanat: Sitaniec

Sitaniec 169; Sitaniec ; 22-400 Zamość

tel.: 84 616 6563

Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła Sitaniec
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.756275, 23.235832

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:00 10:00 (Bortatycze) 11:00 (Wysokie) 12:00 16:00

Dni powszednie: 07:30 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Bartłomieja (24 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 5307

Liczba katolików: 5090

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Białobrzegi, Bortatycze Kol., Bortatycze, Hyża Kol., Hyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec Błonie, Sitaniec Kol., Sitaniec Osiedle, Sitaniec Wolica, Stare Wysokie, Wysokie

Rys historyczny

Parafię w Sitańcu można zaliczyć do najstarszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej. Powstała w II połowie w. XV. Terytorium jej było bardzo rozległe, ale z biegiem lat uległo znacznemu zmniejszeniu. Należy pamiętać, że parafia w sąsiednim Zamościu powstała dopiero 150 lat później. Od parafii w ubiegłym stuleciu odłączono szereg miejscowości
i przyłączono do nowych parafii w Udryczach i w Czołkach. Na początku w. XVIII parafia weszła w skład dekanatu Zamość, obecnie Sitaniec. W latach siedemdziesiątych XX w wybudowano nową plebanię.

Pierwszy kościół parafialny w Sitańcu został wybudowany z drzewa przed r. 1485, fundatorem był Jan Sitanka, przez pewien czas w posiadaniu protestantów, następnie odrestaurowany przez Jana Zamoyskiego, udostępniony katolikom, ok. r. 1640 ponownie w posiadaniu luteran, spalony w r. 1648 w czasie wojen kozackich. Kolejny, również drewniany, spalony w r. 1655. w czasie przygotowywania twierdzy zamojskiej do obrony przed wojskami szwedzkimi. Następny z lat 1694-1695, z fundacji Zamoyskich, modrzewiowy, trójdzielny, ściany pokryte malowidłami, posiadał dwa chóry, sklepienia z lunetami,
w okresie późniejszym dobudowano dzwonnicę. Wyposażanie wnętrza oraz malowanie ukończono w r. 1736. Konsekrowany w czerwcu 1749 r. przez bpa lwowskiego, obrządku ormiańskiego, Deodota Nersesawicza, spalony na początku I wojny światowej. Obecnie istniejący, pw. św. Bartłomieja Ap. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat 1907-1913 fund. przez Maurycego Zamoyskiego. Poświęcony, w r. 1913, przez ks. prał. Władysława Szymońskiego. W r. 1915, w czasie działań wojennych, zniszczeniu uległ dach i sklepienie. Kościół był remontowany w latach 1916-1918 oraz po II wojnie światowej (w tym czasie również malowany). Po r. 1977 przeprowadzono remont wieży i kościoła z zewnątrz. Kolejne remonty w latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz w latach 2000-2012.

Kościół murowany, z wieżą na frontonie (w stylu zbliżonym do neogotyku, ale ma również cechy neorenesansowe), założony na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem i zamkniętym półkoliście prezbiterium. Do ramion transeptu przylegają zakrystie i kruchta z bocznym wejściem. Nawa główna oddzielona od bocznych arkadami wspartymi na filarach. Ściany ozdobione freskami, posadzka kamienna. Wyposażony jest w trzy ołtarze: główny z obrazem św. Bartłomieja, boczne: 1. z obrazem MB Nieustającej Pomocy, 2. Z obrazami: św. Mikołaja i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na chórze organy sprowadzone z Zawidowa k. Zgorzelca w r. 1951.

Klasztor Sióstr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitańcu powstał 18 V 1995 r. z inicjatywy bpa zamojsko lubaczowskiego Jana Śrutwy. Od roku 1997 rozpoczęto budowę klasztoru oraz półpublicznej kaplicy.

Proboszczowie Sitanieccy
Pierwszym proboszczem zapisanym w kronikach był ks. Urban.
Przed 1657 rokiem proboszczem w Sitańcu był ks. Jan Kolumbin Bytomski, po którym przejął probostwo ks. Benedykt Żelechowski w 1657 roku.
W 1665 roku proboszczem sitanieckim został ks. Jan Unikowski, kustosz zamojski.
Na cmentarzu grzebalnym znajduje się jeden z najstarszych grobów ks. proboszcza Walentego Wojtasiewicza, który zmarł w 1870 roku.
Pierwszym proboszczem, który rozpoczął budowę obecnego kościoła był ks. Marceli Delikat, który zmarł w 1909 roku, następnym proboszczem był ks. Jan Badowski, który był proboszczem do 1948 roku.
Następnymi proboszczami byli:
Ks. Czesław Derecki (administrator od 1948-1952, proboszcz od 1952-1956)
Ks. Edward Dolecki (1956-1968)
Ks. Henryk Kurzępa (1968-1976)
Ks. Jan Sobczak (1976-1979)
Ks. Zdzisław Ciżmiński (1979-1983)
Ks. Henryk Zmysłowski (1983-1986)
Ks. Jan Maciocha (1986-1992)
Ks. Stanisław Bachor (1992-1999)
Ks. Bolesław Zwolan (1999-2021)
Ks. Janusz Wyłupek - od 2021r.

Domy zakonne na terenie parafii

s. Klaryski

Cmentarz grzebalny

Cmentarz grzebalny, data założenia nieznana, przy szosie Zamość - Lublin

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Marceli Teofil Delikat (+1903), ks. Alojzy Strąkowski (+1939), ks. Jan Badowski (+1957), ks. Jan Adamczuk (+1960), ks. Jakub Kuźma (+1974), ks. Henryk Zmysłowski (+1986), ks. Jan Błaszczak


Kaplice na terenie parafii

1. Klasztor Sióstr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitańcu, powstał, 18 maja 1995 r., z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy. Za klasztor służy tymczasowo budynek byłej plebanii. Od r. 1997 trwa budowa klasztoru oraz półpublicznej kaplicy.

Wspólnota zakonna:
m. Małgorzata Michalik - ksieni
s. Gabriela Orłowska - wikaria
s. Maksymiliana Opyd
s. Katarzyna Śliwińska
Nowicjuszka: s. Kinga Agnieszka Kania

2. Kościół filialny, pw. MB Fatimskiej, w Bortatyczach, murowany, z r. 1982.

Odpust: MB Fatimskiej (13 V).

3. Kościół filialny, pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, w Wysokiem, murowany, z r. 1983.

Odpust: św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 VIII)

4. Pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż, na cmentarzu grzebalnym, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyńskiej,

5. Pomnik nagrobny rodziny Lipczyńskich, z r. 1865

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Maciocha (1986-1992), ks. Stanisław Bachor (1992-1999), ks. Bolesław Zwolan (1999-2021)

Wikariusze:
ks. Henryk Pokora (1991-1992), ks. Antoni Kot (1992), ks. Stanisław Nazarczuk (1992-1993), ks. Jan Cielica (1993-1997), ks. Krzysztof Antczak (1997-2000), ks. Mariusz Molenda (2000-2004), ks. Tadeusz Fircowicz (2001-2002), ks. Krzysztof Bylina (2002-2007), ks. Tomasz Sokół (2004-2005), ks. Wiesław Górniak (2006-2009), ks. Paweł Zubrzycki (2007-2008), ks. Łukasz Krzaczkowski (2008-2010), ks. Cezary Błaszczuk (2009-2010), ks. Tomasz Migas (2010-2011), ks. Mieczysław Kaciuba (2010-2015), ks. Mariusz Skubis (2011-2012), ks. Marek Saj (2012-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Jan Błaszczak (archidiec. lubelska), + o. Janusz Głazowski OFMConv

Pozostałe informacje

Godziny otwarcia kancelarii w czasie letnim: 8.00 - 9.00 i 17.00-18.00