Parafia pw. Świętego Krzyża Kalinówka

Dekanat: Sitaniec

Kalinówka 14; Kalinówka ; 22-420 Skierbieszów

tel.: 84 621 3689

Parafia pw. Świętego Krzyża Kalinówka
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.865772, 23.300179

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 817

Liczba katolików: 640

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Huszczka Mała, Kalinówka, Pańska Dolina, Sulmice, Wiszenki Kol., Wiszenki, Zabytów

Rys historyczny

Do początku XX w. Kalinówka należała do parafii Skierbieszów. Obok katolików obrządku łacińskiego na tym terenie do w. XIX byli również grekokatolicy, którzy posiadali swój kościół parafialny w Sulmicach. Istniał on już w II połowie w. XVIII. Większość grekokatolików w r. 1875 przeszła na prawosławie, jednak część pomimo prześladowań, przetrwała przy Kościele katolickim do r. 1905, tzn. do ukazu tolerancyjnego. Od tego roku zaczęli oni uczęszczać do kościoła łacińskiego w Skierbieszowie. Kalinówka dawniej nazywana była Monastyrkiem i znajdował się tutaj kościół filialny parafii unickiej w Sulmicach. W r. 1875, razem z macierzystą parafią, znalazł się w rękach prawosławnych. W r. 1915 duchowny prawosławny, razem z większością swoich parafian opuścił te tereny. Po zakończeniu działań wojennych katolicy odzyskali świątynię i zaczęli tworzyć filię parafii łacińskiej Skierbieszów.

Parafia została erygowana 4 VII 1919 r., przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana i włączona do dekanatu Zamość, obecnie Sitaniec. Parafia uzyskała 18,5 ha ziemi pocerkiewnej. W czasie II wojny światowej w r. 1943 proboszcz ks. Jan Stasiak został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego.
Już w II połowie w. XVII istniał kościół unicki w Sulmicach. Nowy, drewniany, wybudowano w r. 1792, później zamieniono go na cerkiew prawosławną. Przy kościele w Kalinówce był bazyliański monastyr prawosławny. Kościół obecnie istniejący został wybudowany przez prawosławnych w r. 1880. Po I wojnie światowej oddano go katolikom.

3 V 1919 r. poświęcił go bp Marian Fulman, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W latach 1919-1922 wybudowano 2 nowe wieże na miejsce cerkiewnych, położono nowe tynki z zewnątrz i wewnątrz oraz dobudowano zakrystię. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono remont dachu, a w 1975 r. jego konserwację. W latach 1954-1958 kościół zabezpieczono przed ruiną. W r. 1965 wykonano remont środkowej wieży, zaś w r. 1971 wieży frontowej. W r. 1973 położono nowe tynki zewnętrzne, remontowany w latach 1997-2001. Kościół murowany, jednonawowy, w stylu cerkiewnym, przy prezbiterium zakrystia, wieża nad nawą i druga na frontonie, z kruchtą w przyziemiu.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz grzebalny, rzymskokatolicki w Kalinówce, czynny, założony w r. 1919, w kształcie czworoboku o pow. 1,9 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych słupach

2. Cmentarz prawosławny w Kalinówce, nieczynny, założony po r. 1875, w kształcie czworoboku o pow. 0,27 ha

Kaplice na terenie parafii

Kapliczka przydrożna w Sulmicach

Ruchy i stowarzyszenia