Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gdeszyn

Dekanat: Grabowiec

Gdeszyn 25; 22-455 Gdeszyn

tel.: 506 923 186

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gdeszyn
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.774456, 23.641018

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30 10:00 (Ostrówek) 12:00

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 *


Odpust parafialny: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 597

Liczba katolików: 520

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Gdeszyn, Gdeszyn Kol., Ostrówek, Zaborce

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii Gdeszyn pochodzą z wieku XV. Od XVII wieku istniała w Gdeszynie filia parafii grekokatolickiej w Peresołowicach. Ponowna erekcja parafii łacińskiej nastąpiła 15 IX 1921 r. dekretem bpa Mariana Fulmana. Parafia weszła wówczas w skład dekanatu hrubieszowskiego. Od 1974 roku parafia należała do dekanatu uchańskiego, a obecnie należy do dekanatu grabowieckiego.

Prawdopodobnie w XV-XVI w. istniał w Gdeszynie drewniany kościół rzymskokatolicki. W r. 1871 wybudowano kościół unicki. Kolejny kościół również unicki powstał w I połowie XIX wieku. Około 1887 r. zamieniony został na cerkiew prawosławną. W 1896 r. wybudowany został drewniany, oszalowany kościół przebudowany w 1925 r.

Obecny kościół powstał w latach 2000-2003. Jest to budynek murowany z cegły czerwonej, jednonawowy z wieżą. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia NMP. W kościele znajduje się barokowo-ludowy krucyfiks z XIX wieku, monstrancja z przełomu XVIII i XIX wieku oraz kielich z początku XIX wieku. Na terenie parafii znajduje się cmentarz grzebalny, na którym pochowany jest zamordowany przez gestapo w czasie II wojny światowej ks. Zygmunt Pisarski, beatyfikowany przez Jana Pawła II 13 VI 1999 r. w Warszawie.

Cmentarz grzebalny

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
bł. ks. Zygmunt Pisarski (+1943)

Kaplice na terenie parafii

Ostrówek

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Franciszek Kasprzyk (1991-1995), ks. Antoni Fuławka (1995-1998), ks. Tadeusz Maciejko (1998-2002), ks. Jarosław Pukaluk (2002-2003), ks. Andrzej Wysokiński (2003-2007), ks. Ryszard Ostasz (2007-2015), ks. Mariusz Rybiński (2015-2023)