Parafia pw. Świętej Anny Tuczępy

Dekanat: Grabowiec

Tuczępy 64; Tuczępy ; 22-425 Grabowiec

tel.: 692 530 285

Parafia pw. Świętej Anny Tuczępy
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.874233, 23.527620

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00

Dni powszednie: 18:00


Odpust parafialny: Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia), MB Królowej Polski (3 maja)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 556

Liczba katolików: 510

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Majdan, Trościanka, Tuczępy, Wólka

Rys historyczny

Do r. 1875 istniała w Tuczępach parafia greckokatolicka, po kasacie unii powstała w jej miejsce prawosławna, która funkcjonowała do I wojny światowej, natomiast katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Grabowiec. Parafię rzymskokatolicką w Tuczępach erygował, 15 X 1920 r., bp Marian Fulman i włączył ją do dekanatu hrubieszowskiego (od r. 1974 znajdowała się w granicach dekanatu uchańskiego, obecnie w dekanacie grabowieckim). Nowa plebania z lat osiemdziesiątych XX w. W dziejach parafii tragicznie zapisała się II wojna światowa; złożyły się na to akcje eksterminacyjne okupanta i działalność UPA, było sporo ofiar śmiertelnych, a miejscowa ludność polska została wysiedlona (na teren powiatu krasnystawskiego i hrubieszowskiego), zaś katolików pozbawiono świątyni.

Pierwszy kościół w Tuczępach unicki, po r. 1875, zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej oddany katolikom. Obecnie istniejący, pw. św. Anny, MB Królowej Polski i Przemienienia Pańskiego, powstał w r. 1939, w miejscu rozebranej poprzedniej świątyni. Budowę ukończono w r. 1957. Kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Remontowany w latach: 1946, 1974, 1995. Wewnątrz trzy ołtarze: główny z obrazami: MB Częstochowskiej, Przemienienia Pańskiego i figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa; prawy z figurą św. Antoniego; lewy z figurą MB Niepokalanej

Dzwonnica pochodzi z r. 1959, na niej są 2 dzwony poświęcone w r. 1958 przez ks. dziekana Franciszka Osucha.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, założony w XIX w., w kształcie połowy trapezu, o pow. 0,54 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.

Kaplice na terenie parafii

1. Kapliczka św. Stanisława w Wólce Tuczępskiej, wybudowana po r. 1926.
2. Figura MB w lesie tuczępskim, z lat dwudziestych XX w.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Antoni Krawiec (1971-1992), ks. Wiktor Chochoł (1992-1994), ks. Włodzimierz Kwietniewski (1994-2003), ks. Jerzy Piasecki (2003-2011), ks. Mariusz Rybiński (2011-2015)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Zygmunt Żółkiewski, ks. Ryszard Siedlecki (archidiec. lubelska)