Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej Zawalów

Dekanat: Grabowiec

Zawalów 67; 22-455 Zawalów

tel.: 84 618 0267

e-mail: [email protected]

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej Zawalów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.739742, 23.551525

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Koniuchy) 12:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Pierwsza niedziela października

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1382

Liczba katolików: 1290

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Frankamionka, Koniuchy, Koniuchy Kol., Świdniki Kol., Zawalów z koloniami

Rys historyczny

W w. XVIII na terenie Zawalowa duszpasterstwo prowadzili franciszkanie konwentualni z Zamościa, którzy w pobliżu mieli swój folwark i kapliczkę. Do ok. r. 1875 istniała tu parafia greckokatolicka, którą w czasie kasaty unii zastąpiono prawosławną (do I wojny światowej). Katolicy obrządku łacińskiego z Zawalowa należeli do parafii Dub, a Frankamionka i Koniuchy należały do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Parafia rzymskokatolicka w Zawalowie została erygowana w r. 1918 przez bp. Mariana Fulmana. Powstała ona z podziału parafii Grabowiec i Dub. Włączono ją do dekanatu hrubieszowskiego, od r. 1974 znajdowała się w dekanacie uchańskim, a obecnie w grabowieckim. W latach: 1938 - 47, na mocy decyzji bpa Mariana Fulmana, opiekę duszpasterską nad parafią sprawują Bernardyni z Radecznicy. Od r. 1947 ponownie pracują księża diecezjalni. W r. 1977 granice parafii uległy zmniejszeniu na skutek usamodzielnienia się Miączyna. Do tego czasu kościół w Miączynie stanowił filię Zawalowa. W czasie II wojny światowej (r. 1943) cały Zawalów został wysiedlony przez Niemców.

Archiwum parafialne przechowuje księgi metrykalne i inne dokumenty od r. 1918.

Pierwotny kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej. Wzniesiony zapewne pod koniec w. XVIII lub może w 1. poł. w. XIX (jako świątynia unicka). W r. 1875 został zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej ponownie oddany katolikom. W r. 1948 dobudowano zakrystie. Remont dachu przeprowadzono w r. 1947, a malowanie kościoła w r. 1971. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, na ceglanym podmurowaniu, oszalowany. Nawa prostokątna z węższym prezbiterium zbliżonym do kwadratu, przy którym od południa zakrystia, powiększona być może w. XX. Przy nawie od zachodu, czworoboczna kruchta zapewne z przełomu w. XIX/XX. Wewnątrz pozorne sklepienie o łuku spłaszczonym. Chór muzyczny drewniany wsparty na czterech słupach. Dachy dwuspadowe, wyższy nad nawą, z nowszą wieżyczką na sygnaturkę, kryte blachą. Kościół ten w r. 1986 przeniesiono do Janek (par. Moniatycze), gdzie służy jako kościół filialny.

Obecny kościół, murowany, z lat: 1983-86 wg projektu inż. Edwarda Wiatra o pow. 280 m?.

Dzwonnica wzniesiona współcześnie z kościołem. Drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana, czworoboczna. Dwukondygnacyjna, górna kondygnacja węższa, oddzielona od dolnej zadaszeniem. Dach namiotowy oraz zadaszenie kryte blachą.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zawalowie, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony dla grekokatolików na pocz. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 2 ha, podzielony na prostokątne kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach na podmurowaniu.

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie pięcioboku o pow. 0,28 ha, bez podziału na kwatery.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Stanisław Sawicki (+1949), ks. Edward Bąk (+2016)

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny w Koniuchach, drewniany z lat: 1984-85

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Wiesław Rzepecki (1988-1998), ks. Bolesław Michalski (1998-2013)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Józef Bednarski, ks. Cezary Błaszczuk, ks. Czesław Pac (archidiec. lubelska), + ks. Edward Bąk (archidiec. lubelska), ks. Piotr Stańczak (archidiec. lubelska), s. Zyta Koperwas (sercanka), s. Elżbieta Sobczak (klaryska)