Focolare

Focolare (Dzieło Maryi) to katolicki ruch religijny, którego założycielką jest obecna służebnica Boża Kościoła Katolickiego, oczekująca na wyniesienie na ołtarze, Chiara Lubich. Członkowie Ruchu zobowiązują się żyć Ewangelią w tych środowiskach, w których mieszkają czy pracują. To także dzielenie się świadectwem życia i wymiana doświadczeń, uzupełnianych pogłębianiem wiedzy teologicznej, katechetycznej, kulturalnej oraz zawodowej. Sercem Ruchu są wspólnoty życia konsekrowanego - focolare. W Ruchu animatorami są małżeństwa, wolontariusze, księża i zakonnicy, a także młodzież zaangażowana w Ruchu Gen (Nowe Pokolenie).

Focolare (Dzieło Maryi) to katolicki ruch religijny, którego założycielką jest obecna służebnica Boża Kościoła Katolickiego, oczekująca na wyniesienie na ołtarze, Chiara Lubich. Była ona włoską działaczką na rzecz jedności oraz dla ubogich, żyjącą w latach 1920-2008. Ruch Focolare, który obecnie rozprzestrzenił się na 190 krajów, miał swój początek spontanicznej wspólnocie dóbr materialnych i duchowych na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Oparty całkowicie na Ewangelii, miał za zadanie rozwiązywać społeczne problemy miasta Trydent we Włoszech. Z czasem do wspólnoty dołączyło się coraz więcej rodzin, młodzieży, robotników, intelektualistów, a nawet polityków. W taki sposób stworzono Mariapoli, czyli prototyp społeczeństwa opartego na fundamencie Ewangelii Jezusa Chrystusa. W następnych latach powstały kolejne „miasteczka” tego ruchu, a Chiara Lubich, zyskawszy aprobatę papieża, stale rozwija działalność Focolare. Prowadzi również dialog międzyreligijny, który zaczyna charakteryzować ruch. W Polsce początkiem ruchu były rekolekcje w 1969 roku w Zakopanem, na które przyjechała osoby odpowiedzialne za jego stworzenie w NRD. Obecnie główna siedziba Ruchu - Centrum gałęzi męskiej i żeńskiej znajduje się w Trzciance. Żeńskie ośrodki są w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie, natomiast męskie - w Warszawie i Katowicach. Focolare kapłańskie mają swoje ośrodki w Katowicach i Ząbkowicach Śląskich.

W ramach Ruchu Focolari istnieją także tzw. ruchy szerokiego oddziaływania, których praca apostolska skierowana jest do konkretnych grup społecznych. Należą do nich:

  • Nowe Rodziny
  • Nowa Ludzkość
  • Młodzież dla Zjednoczonego Świata
  • Młodzi dla Jedności
  • Nowe Parafie

Formacja odbywa się poprzez różnego rodzaju dni skupienia oraz rekolekcje. Członkowie Ruchu zobowiązują się żyć Ewangelią w tych środowiskach, w których mieszkają czy pracują. To także dzielenie się świadectwem życia i wymiana doświadczeń, uzupełnianych pogłębianiem wiedzy teologicznej, katechetycznej, kulturalnej oraz zawodowej. Sercem Ruchu są wspólnoty życia konsekrowanego - focolare. W Ruchu animatorami są małżeństwa, wolontariusze, księża i zakonnicy, a także młodzież zaangażowana w Ruchu Gen (Nowe Pokolenie).

Przesłanie ruchu jest bardzo jasne i proste: postawić Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu i oddać dla Niego wszystko. Jest to „sposób na życie” dla każdego. Ruch otwarty jest dla wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek, status społeczny czy nawet wyznanie. Podstawą jest powszechne braterstwo, zgodne z Ewangelią. Przynależność do ruchu może mieć formę angażowania się w mniejsze wspólnoty, bądź też udziału w licznych inicjatywach, osiągających wielką skalę. Osoby każdego stanu i zawodu mogą odnaleźć w Ruchu Focolari swoje miejsce.

Bardzo często słyszysz narzekania odnośnie tego, jak wygląda współczesny świat, w którym podziały wydają się być coraz silniejsze i boleśniejsze. Nie brak wojen, konfliktów i chociażby sąsiedzkich sporów, ciągnących się latami. Często czujesz się bezsilny na taki stan rzeczy. Możesz z tym walczyć! Zaczynając od siebie i swojego środowiska. Odpowiedzią na podziały jest właśnie Ruch Focolare, którego sztandarowym programem jest jedność braterska. Możesz poszukać wspólnoty, która działa najbliżej Ciebie lub samemu rozpocząć formację i tworzenie grupy ludzi, którzy mówią stanowcze NIE podziałom i niezgodzie. Nie od dzisiaj znane jest przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Jezus Chrystus proponuje Ci najlepszy program na życie – swoją Ewangelię. Jeśli zdecydujesz się zostać członkiem Ruchu Focolare, wzmocnisz się we wspólnocie osób, które tak jak Ty pragną ten program realizować i dając świadectwo, pokazywać innym, że jedność i wzajemna miłość jest możliwa.

Opracowała: Paulina Wiśniewska