Parafia pw. Świętego Karola Boromeusza Lubaczów

Dekanat: Lubaczów

ul. Mickiewicza 85; 37-600 Lubaczów

tel.: 16 632 2286

e-mail: [email protected]

www: www.boromeusz.lubaczow.pl

Parafia pw. Świętego Karola Boromeusza Lubaczów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.162827, 23.119865

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 07:00 (szpital) 09:00 09:00 (Antoniki) 10:30 (z udziałem dzieci) 12:00 17:00

Dni powszednie: 07:00 * 07:00 15:00 * 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Karola Boromeusza (4 listopada)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 6520

Liczba katolików: 6330

Do parafii należą

Do parafii należą ulice: Abpa Baziaka, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Września, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Budowlanych, Chopina, Gen. Roweckiego, Gen. Sikorskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kombatantów, Konopnickiej, Korzeniowskiego, Leśna, Mickiewicza (od nr 47 i 56 do końca), Nowa, Nowickiego, Okrężna, Osiedle Jagiellonów (bez nr 5, 5A i 9), Kraszewskiego, Osiedle Mickiewicza, Osiedle Unii Lubelskiej, Piaski, Piaskowa, Prof. Witwickiego, Przemysłowa, Pszennego, Rolna, Szpitalna, Unii Lubelskiej (od ul. Konopnickiej do końca), Westerplatte, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, Wojska Polskiego, Zielona

Do parafii należą miejscowości: Antoniki, Bałaje, Mokrzyca

Rys historyczny

4 XI 1997 r. bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa wydał dekret korekty granic pomiędzy parafią konkatedralną i parafią św. Mikołaja
w Lubaczowie. Mocą tego dekretu parafia św. Mikołaja otrzymała nowy tytuł - św. Karola Boromeusza.
Parafia św. Mikołaja powstała w 1979 r. i została wydzielona z parafii św. Stanisława BM. Kościołem parafialnym została cerkiew greko-katolicka, która wcześniej służyła jako kościół szkolny. Pierwszym proboszczem był ksiądz Stanisław Skorodecki. W 1991 r. w Lubaczów nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Po wizycie papieża zrodziła się myśl wybudowania świątyni, która byłaby pamiątką papieskiej wizyty.

W 1994 r. rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego kościoła. 17 IV 1995 r. bp zamojsko-lubaczowski Jana Śrutwa dokonał poświęcenia krzyża na placu przyszłej budowy zlokalizowanej przy ul. Abpa Eugeniusza Baziaka. Od tej chwili rozpoczęły się prace przy budowie kościoła. 14 IX 1997 r. w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, bp Jan Śrutwa dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. W r. 1998 po trzech latach wytężonych prac budowlanych przystąpiono do prac wykończeniowych. 1 VI 1998 r. o godz. 18.00 z kościoła św. Mikołaja wyruszyła procesja z krzyżem i Najświętszym Sakramentem do nowej świątyni. W siódmą rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II na ziemi lubaczowskiej, rozpoczął funkcjonowanie kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, uznany powszechnie za swoisty pomnik, wotum za dar nawiedzenia Lubaczowa przez Ojca Świętego.

Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się 2 VI 1999 r., w tym też roku Ojciec Święty nawiedził Zamość, stolicę Diecezji. Konsekracji kościoła dokonał bp Mariusz Leszczyński. 2 VI 2006 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II, który został ustawiony na schodach kościoła. W uroczystości wziął udział kard. Marian Jaworski, metropolita lwowski.

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Antoniki

Kaplica: Lubaczów - Szpital Rejonowy

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
Proboszczowie parafii pw. św. Mikołaja: ks. Stanisław Bachor (1989-1992), ks. Wiesław Banaś (1992-1994), ks. Zbigniew Kociołek (1994-1997) Proboszczowie parafii pw. św. Karola Boromeusza po 29 IX 1997 r.: ks. Zbigniew Kociołek (1997-2008), ks. Jerzy Tworek (2008-2011), ks. Czesław Gołdyn (2011-2015)

Wikariusze:
Wikariusze parafii pw. św. Mikołaja: ks. Lesław Hypiak (1988-1993), ks. Jerzy Sopel (1991-1992), ks. Krzysztof Kłos (1993-1994), ks. Tomasz Demczuk (1994-1996), ks. Bogdan Jaworowski (1994-1999), ks. Mariusz Konopka (1996-1999) Wikariusze parafii pw. św. Karola Boromeusza po 29 IX 1997 r. ks. Bogdan Jaworowski (1994-1999), ks. Mariusz Konopka (1996-1999), ks. Julian Leńczuk (1999-2000), ks. Zbigniew Gaca (1999-2000), ks. Andrzej Ciapa (2000-2002), ks. Tomasz Kielar (2000-2004), ks. Rudolf Karaś (2002-2006), ks. Piotr Szeptuch (2004), ks. Adam Palonka (2004-2006), ks. Artur Schodziński (2006-2011), ks. Wojciech Steć (2006-2009), ks. Robert Fuk (2009-2013), ks. Ryszard Bordzań (2011-2012), ks. Mariusz Skubis (2012-2017), ks. Maciej Banach (2013-2017)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Mirosław Hanus, ks. Piotr Gmiterek, ks. Piotr Antonik, ks. Paweł Kubiszyn, ks. Waldemar Pietrucha, ks. Witold Słotwiński, ks. Rafał Czajkowski (Austria)