Ks. Roman Karpowicz

mgr

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 3 października 1965

Parafia pochodzenia: Józefów

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 29 maja 1993

Miejsce święceń: Zamość

Aktualna nominacja:

Pełnione funkcje:

Kapelan środowiska Koniarzy

Kapelan środowiska Myśliwych

Kapelan Szpitala w Lubaczowie

Wicedziekan Dekanatu Lubaczów