Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej Lubycza Królewska

Dekanat: Tomaszów Południe

ul. Sobieskiego 2; 22-680 Lubycza Królewska

tel.: 84 661 7016

e-mail: [email protected]

www: www.lubycza.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej Lubycza Królewska
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.341713, 23.516815

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:00 (Zatyle Wieś) 10:00 (Msza św. z udziałem dzieci) 11:30 (suma) 11:30 (Huta Lubycka) 12:30 (Łazowa) 17:00 (czas zimowy) 18:00 (czas letni)

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Matki Bożej Rózańcowej (7 października)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3480

Liczba katolików: 3180

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Huta Lubycka, Kniazie, Lubycza Królewska, Łazowa, Pawliszcze, Potoki, Ruda Lubycka, Ruda Żurawiecka, Rudki, Szalenik, Teniatyska, Zatyle Wieś

Rys historyczny

Wieś lokowana w r. 1420, rzekomo na prawie wołoskim, przez Ziemowita IV księcia mazowieckiego i bełskiego. Zapewne na przełomie w. XVI i XVII otrzymuje prawa miejskie, w r. 1787 wzmiankowana ponownie jako wieś. Od 1 stycznia 2016 r. Lubycza Królewska ponownie miastem. W chwili lokacji należała do diecezji chełmskiej, parafii
w Chodywańcach. Po I rozbiorze przyłączona do diecezji przemyskiej, dekanat potylicki. W r. 1784 w archidiecezji lwowskiej, dekanacie żółkiewskim, parafii Rawa Ruska.

Pod koniec lat międzywojennych były plany utworzenia w Lubyczy Królewskiej ekspozytury, wydzielonej z rozległej parafii Rawa Ruska. Wtedy też przystąpiono do budowy plebanii, którą zdołano wznieść w stanie surowym do chwili wybuchu wojny. Ośrodkiem życia parafialnego miała być kaplica w Lubyczy Królewskiej, wzniesiona w latach 1903-1904 pw. św. Aniołów Stróżów, w której co drugą niedzielę odprawiali Mszę św. księża z Rawy Ruskiej. Przez okres okupacji, wspomniana kaplica uległa znacznym zniszczeniom.

Sprawa erygowania nowej parafii stała się aktualna dopiero w 1945 r., gdy kościół parafialny w macierzystej parafii pozostał na terenie ówczesnego ZSRR. Od r. 1946 ośrodkiem życia parafialnego był kościół w Siedliskach, a po odbudowie kościoła w Lubyczy Królewskiej (październik 1949 r.) tam znalazła swą siedzibę nowa parafia. Ze względu na znaczną liczbę wiernych parafia wymagała nowej świątyni. Dziesięcioletnie starania o pozwolenie na budowę zostały uwieńczone powodzeniem w 1979 r. Kamień węgielny pod nowy kościół został poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie. Poświęcenia nowego kościoła dokonał bp Marian Rechowicz 26 X 1980 r. W kościele doznaje czci, łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej.

Cmentarz grzebalny

mentarze w dawnej Lubyczy Kameralnej obecnie Lubycza Kniazie, jeden określany jako cmentarz greko-katolicki a drugi rzymsko-katolicki, tak naprawdę kiedyś występowały jako jedna całość podzielona drogą.

Na pierwszym i drugim cmentarzu występują pochówki obydwu wyznań. Określenie i rozdzielanie cmentarzy na dwa wyznania jest błędne.

Cmentarze pochodzą z XVIII wieku, a może są i nawet starsze. Jako całość był to niegdyś cmentarz przycerkiewny. Na jego terenie jeszcze do lat 80-tych znajdowała się cerkiew drewniana z 1785 roku p.w. Św. Paraskewy. Cerkiew uległa dewastacji. Wyposażenie rozkradziono i zniszczono. Mała część jej wyposażenia (ikony) znajduje się w muzeum w Jarosławiu. Szczątki cerkwi rozebrano w połowie lat osiemdziesiątych, dzwonnicę przeniesiono i zrekonstruowano w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Obecnie na miejscu po byłej cerkwi postawiono dzwonnicę z 1754 roku przeniesioną z Teniatysk. Dzwonnica jest wpisana do rejestru zabytków w dziale A nr 499.

Najstarsze nagrobki pochodzą z XVIII i XIX wieku. Są to dzieła miejscowych warsztatów kamieniarskich, które zajmowały się już w XVI wieku wyrobem kamieni młyńskich, a ubocznie produkcją krzyży nagrobnych z miejscowego surowca.

Krzyże nagrobne różnią się od znanej produkcji bruśnieńskiej fakturą kamienia i twardością. Jako ich podstawy wykorzystywano bardzo często odrzuty wadliwe z produkcji kamieni młyńskich. Tylko na cmentarzach w Lubyczy Królewskiej i Kniaziach spotyka się kamienie młyńskie jako podstawy do nagrobnych krzyży.

Na cmentarzach znajduje się bardzo dużo krzyży bruśnieńskich o unikatowych walorach artystycznych. Każdy z nich jest niepowtarzalnym dziełem sztuki. Znajdują się tu również nagrobki C.K. urzędników i żandarmów oraz urzędników Komory Celnej.

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Huta Lubycka, Łazowa

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Adolf Maciąg (1986-1996), ks. Władysław Gudz (1996-2002), ks. Ryszard Antonik (2002-2003), ks. Witold Batycki (2003-2007)

Wikariusze:
ks. Leon Rogalski (1987-1992), ks. Stanisław Solilak (1992-1994), ks. Jan Masłowski (1992-1994), ks. Tadeusz Bastrzyk (1993-1994), ks. Krzysztof Radyk (1994-1997), ks. Andrzej Łopocki (1995-1996), ks. Jarosław Przyczyna (1996-2001), ks. Krzysztof Świta (1998-2001), ks. Jarosław Cioch (2001-2003), ks. Bogusław Kornaga (2001-2002), ks. Andrzej Łuszcz (2002-2006), ks. Grzegorz Kowalski (2003-2004), ks. Władysław Łukiewicz (2004-2007), ks. Paweł Rapa (2006-2008), ks. Rafał Smyk (2007-2008), ks. Sławomir Portka (2008-2010), ks. Adam Sekula (2008-2012), ks. Karol Bryła (2010-2013), ks. Piotr Nogas (2013), ks. Artur Sokół (2013-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Michał Słotwiński, ks. Łukasz Kardaszewski, o. Stanisław Głaz TJ