Ks. Tadeusz Czuk

mgr lic. teologii

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 18 października 1963

Parafia pochodzenia: Zamość, Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 6 czerwca 1992

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Pełnione funkcje:

Zastępca dyrektora Caritas