Rodzina Serca Jezusowego

Rodzina Serca Jezusowego to światowy ruch modlitewny, żyjący duchowością Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tego ruchu duchowego jest doprowadzenie do wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu i zadośćuczynienie Bogu przez ogół osób, które łączą się  w tej wspólnocie. Ta modlitwa do Pana Boga ma na celu poznanie i jeszcze większą miłość Jego Serca dla szczęścia wszystkich ludzi. 
Ruch ten zrodził się w Kanadzie w 1971 r. założył go ksiądz Piotr Gendron. Opracował szereg tekstów i jako punkt wyjściowy przyjął nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwą są na ogół wybrane fragmenty Pisma Świętego tworzące ową nowennę. 
Ruch bardzo szybko rozszerzył się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. W 1979 roku nabożeństwo dotarło do krajów arabskich, do Afryki i Azji, a po upadku komunizmu do Europy Wschodniej. W Polsce Rodzina Serca Jezusowego oficjalnie rozpoczęła działalność w lutym 2002 roku. W ciągu roku powstało 140 takich Rodzin w różnych diecezjach Polski. Powstawały z inicjatywy i z pomocą ks. Antoniego Ulaczyka, który zakładał również Rodziny w Austrii.


Krajowym moderatorem RSJ jest ks. Józef Gaweł, a odpowiedzialną świecką Pani Genowefa Surma – założycielka I Rodziny Serca Jezusowego w Polsce. Rodzina nabrała rozmachu poprzez apostolstwo świeckich. Wiele osób angażuje się i staje się apostołami, tworząc 14 osobowe grupy modlitewne. Zobowiązanie członka polega na modlitwie przez 9 dni, według dat wyznaczonych przez apostoła – trzy razy w roku.  Kiedy jedna osoba kończy modlitwę, następna ją zaczyna. W ten sposób modlitwa jest nieustająca. Każdego dnia składamy w Sercu Pana Jezusa modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i wynagrodzenia Jego Sercu za grzechy nasze i całego świata. Są sprawowane również Msze św. w tych intencjach. Jesteśmy powołani do modlitwy jedni za drugich. Modlimy się w intencjach:
- uwielbienia, dziękczynienia i wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata
- za Kościół Święty i za Ojca Świętego
- za wszystkich pasterzy Kościoła
- o pokój na świecie
- za nasze rodziny i za zmarłych z naszych rodzin
- za członków Rodzin Serca Jezusowego, o obfitość darów Bożego Serca

Korzystamy z modlitewnika opracowanego i wydanego przez Księży Sercanów w Krakowie pod nazwą „Rodzina Serca Jezusowego”.
W praktyce to nabożeństwo jest bardzo łatwe, nawet dla chorych i osób w podeszłym wieku. Osoby te nie muszą nawet koniecznie znać się, żyją jednak w duchowej łączności. Każda z nich modli się, gdzie chce, o godzinie dla siebie najdogodniejszej. Nie ma więc spotkań, co jest bardzo ważną sprawą dla wielu osób, które odczuwają trudności w zbieraniu się na modlitwie lub wolą modlić się same. 

Codzienna modlitwa nie zabiera więcej czasu niż 10 – 15 min. Każdy dzień nowenny rozpoczynamy modlitwą Ojca Maksymiliana Kolbe skierowaną do Matki Bożej. Następnie modlimy się krótkimi tekstami biblijnymi. Na zakończenie nowenny proponuje się odmówienie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitewnik zawiera również inne modlitwy rodzinne. W diecezji ełckiej modli się już 83 RSJ. Odpowiedzialną regionalną jest siostra Euzebia Pociecha z Augustowa. 
W naszej parafii grupa modlitewna Rodzina Serca Jezusowego istnieje od I piątku miesiąca września ( 05.09) 2008 r. Wspólnotę założyła Klara Polakowska. Modlitwę rozpoczęły wówczas dwie rodziny. 

W dniu 09.10.2008 r. rozpoczęły modlitwę Nowenną do Serca Pana Jezusa dwie kolejne RSJ czyli III i IV RSJ, a 25.12.2008 r. w I Dzień Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła modlitwę V Rodzina Serca Jezusowego przy naszej parafii. VI RSJ modli się od 07.08.2013 r. Grupa liczy 84 członków i składa się z sześciu Rodzin po 14 osób. Każdej z nich, przewodniczy Apostoł Rodziny Serca Jezusowego.

Zadaniem Wspólnoty jest nieustanna modlitwa Nowenną do Serca Pana  Jezusa. Codziennie, przez cały rok, z każdej Rodziny wznoszona jest do Bożego Serca modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata. W każdy  I piątek miesiąca o godz. 12:00 sprawowana jest Msza św. w intencji wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy całego świata. 

W I soboty miesiąca w godzinach nocnych Wspólnota uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu. Naszym duchownym opiekunem jest ksiądz Proboszcz Łukasz Grzechca CRL. Bardzo gorąco zachęcam do tworzenia nowych, następnych Rodzin Serca Jezusowego i apostołowania im.  Każdy może być apostołem RSJ. Wystarczy tylko zgromadzić wokół siebie 14 osób, zaopatrzyć się w modlitewniki i rozpocząć modlitwę. 

Taką grupę modlitewną można utworzyć w każdej parafii, za pozwoleniem ks. Proboszcza. Po wszelkie informacje na temat tworzenia Rodziny Serca Jezusowego i modlitewniki należy zwracać się do świeckiego moderatora krajowego.