Rodzina Felicjańska

​Rodzina felicjańska jest wspólnotą zrzeszającą osoby pragnące służyć Bogu i Kościołowi w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek.

Zgodnie z duchem św. Franciszka z Asyżu współdziałają z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tak aby Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony. Do Rodziny Felicjańskiej może być przyjęty każdy żyjący zgodnie z prawem Bożym i wymaganiami Kościoła oraz pragnący w sposób dla niego możliwy, włączyć się w życie charyzmatem Zgromadzenia. Przyjęcie dokonuje się przez zgłoszenie ustne lub pisemne  do osoby odpowiedzialnej za Rodzinę Felicjańską w danej wspólnocie Sióstr Felicjanek.  Członkami rodziny Felicjańskiej mogą być osoby młode i dorosłe żyjące w rodzinach lub samotnie. Nie składają one żadnych zobowiązań w formie ślubów czy przyrzeczeń.  Każdy stara się prowadzić i pogłębiać swoje życie sakramentalne. Bierze udział w spotkaniach Rodziny Felicjańskiej prowadzonych przez osobę odpowiedzialną. Chętnie korzysta z lektury Pisma Świętego, poznaje Zgromadzenie, życie Jego Założycielki i innych patronów Zgromadzenia.  Osoby należące do Rodziny Felicjańskiej mogą uczestniczyć w modlitwach i pracach Sióstr Felicjanek. Powinni pomagać sobie nawzajem oraz osobom potrzebującym poprzez służenie swoim czasem, modlitwą, radą oraz innymi wartościami duchowymi i materialnymi.

Obecnie Rodziny Felicjańskiej działają przy naszych wspólnotach tam, gdzie posługują Siostry Felicjanki.