Z Maryją ratuj człowieka

​Wspólnota Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” powstała jako odpowiedź na pragnienia Serc Jezusa i Maryi i jest zanurzona w misji Kościoła – aby wszyscy byli zbawieni (por. J 3,16-17).

Jezus Chrystus zbawia świat – Jego Imię znaczy Bóg zbawia. Jezus przyjął ciało z Maryi Dziewicy, cierpiał za nasze nieprawości, w Jego ciele grzech został pokonany. On zmartwychwstał, wstąpił do nieba zasiadł po prawicy Boga i został Królem i Panem. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Jako uczniowie Jezusa chcemy mieć te same pragnienia, co On, chcemy pomagać Chrystusowi w Jego misji zbawienia w wymiarze całego świata.

Maryja – pierwsza uczennica Jezusa – słuchała i przyjęła jego słowa do końca. Chcemy pomagać Maryi Matce Kościoła przez oddanie się do Jej dyspozycji. Ona jest wzorem Kościoła, którego Jezus jest Głową. W Fatimie Matka Boża prosiła: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzieci fatimskie zobaczyły w wizji piekła dusze grzeszników idących na zatracenie. Usłyszały wówczas od Maryi, że Bóg chce ratować te dusze.

Wspólnota Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” powstała jako odpowiedź na pragnienia Serc Jezusa i Maryi i jest zanurzona w misji Kościoła – aby wszyscy byli zbawieni (por. J 3,16-17). Jezus Chrystus zbawia świat – Jego Imię znaczy Bóg zbawia. Jezus przyjął ciało z Maryi Dziewicy, cierpiał za nasze nieprawości, w Jego ciele grzech został pokonany. On zmartwychwstał, wstąpił do nieba zasiadł po prawicy Boga i został Królem i Panem. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Jako uczniowie Jezusa chcemy mieć te same pragnienia, co On, chcemy pomagać Chrystusowi w Jego misji zbawienia w wymiarze całego świata.

Czym jest Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”?

Jesteśmy duchową Wspólnotą osób oddanych Maryi, którzy codziennie modlą się o nawrócenie ludzi. Każdy członek Wspólnoty modli się o zbawienie człowieka wybranego przez Boga. Wspólnota chce być obecna we wszystkich sferach życia ludzkiego. Jednak jej członkowie, jeśli są sobie znani, mogą wspólnie odmówić różaniec, uczestniczyć w Eucharystii, czytać Pismo Święte i je rozważać.