Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Tomaszów Lub.

Dekanat: Tomaszów Południe

ul. Lwowska 52; Tomaszów Lub. ; 22-600 Tomaszów Lubelski

tel.: 84 664 4373

www: www.nsjtomaszowlub.pl/

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Tomaszów Lub.
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.449825, 23.416700

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 11:30 (dla młodzieży) 13:00 (z udziałem dzieci) 16:00 18:00

Dni powszednie: 06:30 07:00 18:00


Odpust parafialny: Uroczystość NSPJ

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 8858

Liczba katolików: 7890

Do parafii należą

Do parafii należą ulice: Al. Sportowa, Asnyka, Brygady, Chocimska, Jagiełły, Jana Pawła II, Klasztorna, Kopernika (nry parzyste), Kościuszki (nry nieparzyste i parzyste do 76), Króla Zygmunta, Królewska (od nr 15), Królowej Jadwigi, Ligowskiego, Literacka, Lwowska (od nr 42 do 73a parzyste i nieparzyste), Łokietka, Łukasińskiego, Malca, Matejki, Maziarnia, Minora, Obrońców Westerplatte, Ordynacka, Petera (nry nieparzyste), Piekarska, Piłsudskiego (nry nieparzyste do 77), Rejtana, Rybickiego, Siwa Dolina, Struga, Wesoła, Tomasza Zamoyskiego, Żeromskiego, Hetmana Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury (nr parzyste
i nieparzyste do 31)

Rys historyczny

Dekretem z dnia 25 X 1987 r., bp lubelski Bolesław Pylak podzielił Tomaszów Lubelski na 3 parafie: Zwiastowania NMP, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz św. Józefa. Od chwili powstania parafii prowadzone są wszystkie księgi parafialne.

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, został wybudowany w latach 1935-1949 wg planów inż. Jerzego Siennickiego z Lublina. Gruntowny remont dachu przeprowadzono w r. 1972. Kościół konsekrowany 19 V 1955 r. przez bpa Piotr Kałwę. Budynek murowany, trzynawowy, nowoczesny, o pow. 1100 m2, na frontonie wysoka wieża, sufit kasetonowy. W ołtarzu głównym figura Serca Pana Jezusa, w prawym ołtarzu bocznym (pochodzącym z kościoła par. w Uhnowie, obecnie Ukraina) obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem adorowanej przez anioły z 1. poł. w. XVII, w typie obrazu z Santa Maria Maggiore w Rzymie, częściowo przemalowany, w sukience i koronach srebrnych, częściowo pozłacanych z w. XVIII. W zwieńczeniu jednego z nowszych ołtarzy bocznych krucyfiks późnobarokowy z w. XVIII. Ambona o charakterze późnobarokowym z przełomu w. XIX/XX, w kształcie łodzi z rzeźbami dwóch apostołów (pochodząca z cerkwi pounickiej w Uhnowie). Dwadzieścia cztery ławki późnobarokowe w. XVIII (z kościoła par. w Uhnowie). Na chórze muzycznym 12-głosowe organy z r. 1958.

Wieża kościelna spełnia funkcję dzwonnicy. Dzwony zostały wykonane w firmie Felczyńskiego (r. 1960) i poświęcone przez bpa Piotra Kałwę. Gruntowny remont wnętrza, staraniem ks. Jana Krawczyka, wg projektu Wojciecha Kurowskiego z Jeleniej Góry, wykonali Eugeniusz Major ze Złotoryi, Stanisław Korzeń i Elwira Burska z Warszawy, "Tombud" Tomaszów Lubelskiego z Marianem Wronką, Janusz Szpyt i Stanisław Makara z Lubaczowa.

Domy zakonne na terenie parafii

s. Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej (Starowiejskie)

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. św. Sebastiana i Przemienienia Pańskiego, w Rogóźnie kol., murowany, wystawiony przez miejscowych murarzy w r. 1956, wg projektu inż. Zdzisława Sobusia z Tomaszowa Lub. W r. 1969 został powiększony. Prace malarskie wyk. Janusz Szpyt i Stanisław Makara z Lubaczowa. Poświęcony 23 VIII 1998 r. przez bpa Jana Śrutwę. Obok kościoła umieszczono na stalowej konstrukcji mały dzwon.

O d p u s t: św. Sebastiana (niedziela po 20 I); 2. Przemienienia Pańskiego (niedziela po uroczystości).

2. Kaplica, pw. Św. Wojciecha, na Piasku, z r. 1994, wzniesiona w miejscu klasztoru i kościoła trynitarzy, murowana (mur. Wowczak), wg projektu Zdzisława Sobusia z Tomaszowa Lub., wewnątrz obraz św. Wojciecha współczesny kaplicy (mal. Roman Mucha), poświęcona 13 VII 1994 r. przez bpa Jana Śrutwę. Odpust: św. Wojciecha (23 IV)

3. Figura św. Tekli z w. XVIII (na ul. Lwowskiej).

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Czesław Szuran (1987-1993), ks. Jan Krawczyk (1993-2015)

Wikariusze:
ks. Ireneusz Dziedzic (1988-1994), ks. Andrzej Stawarz (1991-1993), ks. Eugeniusz Adamek (1991-1992), ks. Krzysztof Kłos (1992-1993), ks. Marek Gudz (1993-1995), ks. Andrzej Wysokiński (1993-1998), ks. Szczepan Borkowski (1994-1995), ks. Tadeusz Bastrzyk (1994-2001), ks. Mirosław Sawka (1995-2007), ks. Witold Batycki (1996-1997), ks. Tomasz Pawęzka (1997-2003), ks. Adam Sobczak (1999-2004), ks. Ryszard Ostasz (2001-2007), ks. Tadeusz Fircowicz (2002-2003), ks. Jerzy Tworek (2003-2005), ks. Mariusz Rybiński (2003-2006), ks. Piotr Mazur (2004-2005), ks. Józef Starszuk (2005-2009), ks. Rajmund Cur (2005-2013), ks. Mieczysław Grabowski (2006-2013), ks. Michał Cudziło (2007-2010), ks. Robert Czwartkowski (2007-2013), ks. Miłosław Żur (2009-2011), ks. Artur Wojtowicz (2010-2014), ks. Piotr Nogas (2013-2016), ks. Piotr Antonik (2013-2017), ks. Leszek Kuron (2013-2017) Inni kapłani: Ks. Wiesław Galant (1995-1997) - prefekt szkół, ks. Leonard Grudzień (1998-2002) - rez., ks. Tadeusz Fircowicz (2003-2015) - rez., ks. Rafał Ćwikła (2011) - pomoc duszp., ks. Leszek Kłos (2011-2013) - pomoc duszp., ks. Mariusz Konopka (2014-2015) - pomoc duszp., ks. Marcel Harkot (2015) - pomoc duszp., ks. Tadeusz Maciejko (2015) - pomoc duszp.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

+ ks. Janusz Nagórny, ks. Bogdan Ważny, ks. Krzysztof Górniak, ks. Rafał Plichta, ks. Tomasz Leńczuk, ks. Ryszard Tujak (archidiec. lubelska), ks. Stanisław Tujak (archidiec. lubelska), + ks. Jacek Bartecki (archidiec. lubelska), ks. Wojciech Iwanicki (archidiec. lubelska), ks. Marcin Piecyk (archidiec. warszawska), o. Jacek Kołtun OFM Cap, o. Piotr Żurkiewicz OFM, br. Arkadiusz Łopuszyński OP, s. Sylwia Mieszczakowska ABMV, s. Krystyna Jadczyszyn ABMV, s. Krystyna Wiączek ABMV, s. Emilia Gancarz ABMV, s. Halina Raczkiewicz ABMV, s. Krystyna Kochman ABMV, s. Mieczysława Raczkiewicz ABMV, s. Maria Raczkiewicz ABMV, s. Maria Typek ABMV