Grupa Modlitewna Matki Bożej Fatimskiej

Wspólnota modlitewna, której patronką jest Matka Boża Fatimska