Parafia pw. Św. Michała Archanioła Łosiniec

Dekanat: Tomaszów Południe

Łosiniec 14B; Łosiniec ; 22-672 Susiec

tel.: 84 665 4211

www: www.parafialosiniec.pl

Parafia pw. Św. Michała Archanioła Łosiniec
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.425308, 23.299095

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Ulów) 11:30

Dni powszednie: 17:00


Odpust parafialny: Opieki Świętego Józefa NMP (1 maja), Świętego Michała Archanioła (29 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2123

Liczba katolików: 2012

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Kunki, Łasochy, Łosiniec, Maziły, Świdy Kol., Ulów, Wólka Łosiniecka, Zawadki

Rys historyczny

Do czasów kasaty unii istniała w Łosińcu parafia greckokatolicka. Data erygowania parafii unickiej nie jest znana, sama cerkiew istniała już w 1692r.; fundacja parafii odnowiona w 1732 r. przez Michała Zdzisława Zamoyskiego, wojewodę smoleńskiego, wówczas wg tradycji wzniesiono obecną cerkiew. W 1919 r. świątynia została przejęta na kościół parafii rzymskokatolickiej. Parafia greckokatolicka posiadała dwa kościoły filialne: Maziły i Szarowolę. Do czasu powstania parafii łacińskiej katolicy obrządku rzymskiego należeli zawsze do parafii tomaszowskiej.

Samodzielna parafia łacińska w Łosińcu została erygowana, 18 III 1919 r., przez bpa Mariana Fulmana. Powstała w wyniku podziału parafii tomaszowskiej i włączono ją do dekanatu tomaszowskiego (obecnie Tomaszów Południe). Przed wojną teren ten zamieszkiwała jeszcze pewna liczba prawosławnych. Ciężkim okresem w życiu parafii była II wojna światowa. W dniach 17-18 IX 1939 r. toczo ciężkie boje, do dzisiaj pozostały 2 cmentarze wojskowe w Łosińcu i Ulowie. Również w czasie okupacji ludność parafii podzieliła los całej Zamojszczyzny - aresztowania, wywożenie itd.

Kościół obecnie istniejący, pw. św. Michała Archanioła został wybudowany jeszcze w okresie istnienia parafii unickiej, z fundacji Zamoyskich (r. 1732 lub 1692). W r. 1875 zamieniono go na cerkiew prawosławną. W r. 1919 został rekoncyliowany (poświęcony przez jezuitów i wtedy do pierwotnego wezwania św. Michała dodano św. Józefa). W r. 1935 nastąpiła zamiana wieży w stylu bizantyjskim na obecnie istniejącą. W r. 1948 przeprowadzono remont dachu (zamiana gontu na blachę), w r. 1949 budowa nowej zakrystii, w r. 1973 nowa podłoga, 1974 nowe okna, w r. 1975 oszalowania wnętrza w stylu zakopiańskim, kolejne remonty w r. 2000.

Obok wybudowanej w Horodle, w r. 1923, cerkwi jest jedyną, na terenie województwa lubelskiego, bezkopułową świątynią o planie dwudzielnym z małym przedsionkiem.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Łosińcu, czynny, założony w r. 1919, w kształcie wydłużonego prostokąta o pow. 2,5 ha, ogrodzony od frontu metalową siatką z pozostałych stron drewnianym płotem sztachetowym
2. Cmentarz wojskowy w Łosińcu z 1939 r., nieczynny, w kształcie prostokąta o pow. 0,09 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach
3. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Łosińcu, nieczynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie połowy trapezu o pow. 0,6 ha 
4. Cmentarz greckokatolicki w Maziłach, nieczynny
5. Cmentarz wojskowy z 1939 r. w Ulowie, nieczynny, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 0,056 ha

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny w Ulowie, pw. Św. Jana Chrzciciela, murowany, kamień węgielny wmurowany, 16 lipca 1977 r., przez bpa Zygmunta Kamińskiego, poświęcony w r. 1987 przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka.

2. 13 figur i krzyży przydrożnych z w. XX

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Bolesław Małek (1978-1998), ks. Piotr Podborny (1998-2005)