Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Machnów Nowy

Dekanat: Tomaszów Południe

ul. Św. Jana Pawła II 19; 22-680 Machnów Nowy

tel.: 84 661 7336

www: www.parafiamn.cba.pl/

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Machnów Nowy
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.369144, 23.658497

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:00 (Wierzbica) 11:00 (Machnów Stary) 12:30

Dni powszednie: 17:00


Odpust parafialny: św. App. Piotra i Pawła (niedziela po uroczystości)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1129

Liczba katolików: 954

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Machnów Nowy, Machnów Stary, Nowosiółki Przednie, Wierzbica, Wólka Wierzbicka

Rys historyczny

W r. 1878 w Wierzbicy, leżącej obecnie na terenie parafii, została utworzona ekspozytura, która objęła swym zasięgiem: Machnów, Mosty Małe, Nowosiółki Małe, Nowosiółki Kardynalskie, Kornie - łącznie 206 osób. Jednak po kilka latach Wierzbica przestaje być ekspozyturą, rzymskokatolicy dojeżdżają do kościoła w Uhnowie. Dwa razy w ciągu roku (na Wielkanoc i Boże Narodzenie) do Wierzbicy przyjeżdżał ksiądz z Uhnowa i odprawiał Mszę św.

Parafia została erygowana 25 V 1981 r., wydzielono ją z terenu parafii w Lubyczy Królewskiej. Do r. 1951 Machnów i miejscowości należące do parafii wchodziły w skład parafii w Uhnowie. Na skutek przesunięcia granicy państwowej w 1951 r. miejscowości te zostały odcięte od kościoła parafialnego w Uhnowie i przydzielone do parafii w Lubyczy Królewskiej.

Funkcję kościoła parafialnego od r. 1976 spełniała cerkiew, pw. Narodzenia NMP, która bezpośrednio po wojnie była kościołem filialnym parafii w Uhnowie. W r. 1982 wybudowano, w stanie surowym, nowy kościół
wg. projektu inż. E. Kosak i mgr inż. Jana Rabiegi, o pow. 200 m2, wewnątrz stacje Drogi Krzyżowej z r. 1982, obraz Miłosierdzia Bożego (z tegoż roku), obraz MB Nieustającej Pomocy z r. 1983, w ołtarzu głównym figury: Chrystusa na Krzyżu, MB Bolesnej, św. Jana Ewangelisty z r. 1985. Z kościołem połączona jest plebania.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz komunalny w Machnowie Nowym, założony w r. 2001.

2. Cmentarz greckokatolicki w Machnowie Starym, nieczynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,3 ha, ogrodzony od frontu metalowymi przęsłami przy murowanych z cegły słupach, z pozostałych stron metalową siatką

3. Cmentarz greckokatolicki w Nowosiółkach Przednich, założony w końcu XVIII w., czynny do k. II wojny światowej, w kształcie czworoboku o pow. 0,27 ha, otoczony wałem ziemnym

4. Cmentarz greckokatolicki w Wierzbicy, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,68 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. Narodzenia NMP, w Machnowie Starym, wcześniej cerkiew z r. 1900. Odpust: niedziela po 8 IX

2. Kościół filialny w Wierzbicy, pierwotnie przycerkiewna kaplica grobowa Lityńskich z r. 1860, po r. 1947 magazyn, obecnie przystosowana do celów kultowych.

Kapliczka przydrożna z figurą MB z Lourdes w Machnowie, z r. 1980

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Mieczysław Szynal (1989-1994), ks. Bogdan Ważny (1994-1998), ks. Andrzej Wysokiński (1998-2003), ks. Stanisław Gorczyński (2003-2009)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

s. Lidia Bender SSCJ, s. Jadwiga Burak CSSF, s. Barbara Koper CSSF, s. Joela Michaś CSSF, br. Wiktor Dec Alb, br. Tadeusz Pasieczny OFMConv