Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Tworyczów

Dekanat: Szczebrzeszyn

Tworyczów 12; Tworyczów ; 22-448 Sułów

tel.: 84 682 6211

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Tworyczów
ks. Jacek Rak
GPS: 50.779922, 22.927900

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Sułów) 11:00

Dni powszednie: 07:00 * 07:30 * 17:00 *


Odpust parafialny: Św. App. Piotra i Pawła (29 czerwca), Narodzenia NMP (8 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1708

Liczba katolików: 1700

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Elizin, Gruszka Mała (część), Kitów, Sułowiec (część), Sułów, Sułów Kol., Sułówek, Tworyczów

Rys historyczny

Parafia została erygowana 26 VII 1937 r. przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana. Tworyczów i 4 inne wsie poprzednio należały do parafii Mokrelipie, pozostałe odłączono od parafii Szczebrzeszyn i jedną od parafii Nielisz (Gruszka Mała). W r. 1974 większa część wsi Kulików weszła w skład powstającej parafii w Klemensowie, a w r. 1976 część Sułowca na nowo przyłączono do parafii Mokrelipie. Część Źrebiec włączono do Szczebrzeszyna. Nowa parafia w Tworyczowie znalazła się w granicach dekanatu Zamość, a obecnie Szczebrzeszyn. Została uposażona w ziemię, którą wykupiła Kuria Diecezjalna (4 ha). Plebanię i zabudowania gospodarcze wybudowano w r. 1939. Nowe budynki wzniesiono w latach 1975-1976. W czasie II wojny światowej mieszkańcy Tworyczowa zostali wysiedleni. Wielkim wstrząsem dla parafii była pacyfikacja wsi Kitów (11 XII 1942; rozstrzelano 165 osób, w większości kobiety i dzieci). Wiosną r. 1943 nastąpiły dalsze wysiedlenia. Dopiero 25 X 1945 r. odbyło się poświęcenie grobów w Kitowie.

Poprzedni kościół parafialny, pw. św. App. Piotra i Pawła, został wybudowany w latach 1932-1933, w r. 1937 poświęcony przez delegata bpa Mariana Fulmana (ks. kan. Józef Cieślicki). Od 10 VII 1943 r. do 19 III 1944 kościół był zamieniony na magazyn wojskowy. W latach 1956-1958 przeprowadzono malowanie kościoła i remont dachu.
W r. 1974 nastąpił kolejny remont dachu i malowanie, zaś w r. 1979 malowanie wnętrza.

Jest to kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium dwie zakrystie, na kościele wieżyczka na sygnaturkę. W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się obraz MB Częstochowskiej i statua Pana Jezusa z otwartym Sercem. Ołtarz wybudowany razem z kościołem. Ponadto były tu 3 ołtarze boczne: MB Częstochowskiej (z r. 1969), Niepokalanego Poczęcia NMP (z r. 1950) i św. Franciszka (z r. 1937). W nawie stoją ławki i konfesjonały sosnowe, wykonane w latach 1954 i 1978 (stolarze z Sułowa i Tworyczowa). Obok kościoła drewniana dzwonnica, wykonana przez miejscowych stolarzy w r. 1949.

Obecny kościół parafialny z lat 1984-1989, wg projektu mgr inż. Rudolfa Buchalika z Warszawy, projekt konstrukcji kościoła wyk. inż. Stefan Chmielowiec z Zamościa, konsekrowany 24 IX 1989 r. przez bpa Jana Śrutwę.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny w Tworyczowie, czynny, założony w r. 1937, w kształcie wydłużonego sześcioboku o pow. 1,22 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych słupach na podmurowaniu.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Michał Łukasik (+1990), ks. Józef Bulak (+1997)

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny, pw. bł. Czesława Wyznawcy, w Sułowie, z r. 1982, poświęcony, 29 VIII 1982 r., przez bp. Bolesława Pylaka, murowany.

Odpust: bł. Czesława (niedziela po 20 VII).

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Kazimierz Staniak (1991-2003), ks. Krzysztof Jankowski (2003-2011)

Wikariusze:
ks. Miłosław Żur (2002-2003)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Krzysztof Szcześniak (archidiec. lubelska), ks. Zbigniew Szcześniak (archidiec. lubelska), ks. Józef Walas (archidiec. lubelska), ks. Czesław Zając SAC, o. Cyryl Mameła OFM