Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Luchów Górny

Dekanat: Tarnogród

Luchów Górny 46; Luchów Górny ; 23-420 Tarnogród

tel.: 84 689 6258

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Luchów Górny
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.332092, 22.687805

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 * 11:30

Dni powszednie: 18:00 *


Odpust parafialny: Nawiedzenia NMP (2 lipca), św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca).

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1364

Liczba katolików: 1340

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Jastrzębiec, Luchów Dolny, Luchów Górny

Rys historyczny

Do czasów kasaty unii istniała w Luchowie Górnym parafia greckokatolicka, w r. 1875 zamieniona na prawosławną, która istniała do I wojny światowej. Łacinnicy należeli wówczas do parafii tarnogrodzkiej. 9 X 1919 r., w wyniku podziału parafii w Tarnogrodzie, bp Marian Fulman erygował parafię łacińską w Luchowie Górnym. W czasie okupacji miejscowa ludność wiele wycierpiała na skutek akcji eksterminacyjnej (aresztowania, wysiedlenia). Parafia od początku należy do dekanatu tarnogrodzkiego.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Józefa Oblubieńca NMP, wzniesiono dla unitów w r. 1847 wg projektu architekta Ludwika Radziszewskiego. Od r. 1875 do I wojny światowej służył jako cerkiew prawosławna, następnie kościół został oddany katolikom. Klasycystyczny, murowany, na planie krzyża z ośmioboczną kopułą nad nawą. Prezbiterium zamknięte prostokątnie, przy nim zakrystia i skarbczyk.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Luchowie Górnym, czynny, w r. 1919 przejęto dawny cmentarz greckokatolicki, w kształcie czworoboku o pow. 0,8 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach

2. Cmentarz prawosławny w Luchowie Górnym, nieczynny, założony na przełomie w. XIX i XX, w kształcie czworoboku o pow. 0,5 ha, bez podziału na kwatery

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Aleksander Panek (+2011), ks. Ryszard Wołoszczak (+2013)

Kaplice na terenie parafii

Drewniany kościół filialny, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Jastrzębcu, wybudowany w r. 1885.

O d p u s t: Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek po oktawie Bożego Ciała).

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Ryszard Wołoszczak (1981-2007), ks. Aleksander Panek (2007-2011), ks. Bartłomiej Garczyński (2011) - admin., ks. Leszek Pankowski (2011-2017)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

+ ks. Stanisław Czarniecki, + ks. Andrzej Kiełboń, + ks. Stanisław Kiełboń, + ks. Andrzej Suchara