Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Różaniec

Dekanat: Tarnogród

Różaniec Drugi 167; Różaniec ; 23-420 Tarnogród

tel.: 84 689 9345

www: www.parafia-rozaniec.eu

Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Różaniec
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.330677, 22.811024

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (filia) 12:00

Dni powszednie: 17:00


Odpust parafialny: św. Antoniego Padewskiego (niedziela po 13 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1587

Liczba katolików: 1580

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Różaniec I, Różaniec II, Różaniec Kol., Wola Różaniecka Kol.

Rys historyczny

Do w. XIX w Różańcu istniała parafia unicka, którą w czasie kasaty obrządku greckokatolickiego zamieniono na prawosławną. Ta ostatnia funkcjonowała do I wojny światowej, natomiast łacinnicy należeli do parafii tarnogrodzkiej. Od I wojny światowej do r. 1936 w rekoncyliowanym kościele raz w roku odprawiało się nabożeństwo odpustowe na święto Narodzenia Matki Bożej.

Od lat sześćdziesiątych obecnego stulecia Różaniec otrzymał swojego duszpasterza. Parafia została erygowana 30 IX 1975 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała poprzez wydzielenie części terytorium parafii tarnogrodzkiej i z jednej wsi z parafii Obsza. Po dawnej parafii unickiej pozostał cmentarz. Plebanię wybudowano nową. Parafia została włączona do dekanatu Tarnogród. W czasie ostatniej wojny światowej miejscowa ludność sporo ucierpiała na skutek akcji eksterminacyjnej i walk z bandami. Krwawo zapisała się pacyfikacja Różańca z 18 III 1943 r., kiedy zginęło 89 osób.

Pierwszy kościół, drewniany, z w. XVIII należał do parafii unickiej, a po kasacie unii zamieniono go na prawosławny. Został oddany katolikom i poświęcony w r. 1919. Wtedy był bardzo zniszczony.

W r. 1936 sprzedano go na licytacji i rozebrano. W r. 1905 katolicy postawili tu niewielką kaplicę pw. św. Antoniego. W r. 1958 postanowiono kaplicę powiększyć. Prace wykonano w latach 1958-1961. W r. 1967 wybudowano zakrystię. W r. 1974 pomalowano kościół z zewnątrz, a w r. 1975 stylowo oszalowano wnętrza. Prezbiterium i zakrystia są murowane, reszta kościoła drewniana. Budynek jest oszalowany wewnątrz, na frontonie wieża, dębowy ołtarz z obrazem św. Antoniego (1966). Przy kościele znajdują się groby mieszkańców Różańca pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Różańcu, czynny, założony w r. 1981, o pow. 0,3 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami na betonowych płytach

2. Cmentarz przykościelny w Różańcu, z grobami ofiar II wojny światowej, nieczynny

3. Cmentarz prawosławny w Różańcu, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony na pocz. XIX w., w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,4 ha

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny, pw. Św. Stanisława Kostki, w Różańcu I, z lat: 1983 - 91, murowany z czerwonej cegły, kryty blachą, poświęcony, 18 września 1992 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę

Odpust: Św. Stanisława Kostki (niedziela po 18 IX)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Stanisław Skrok (1981-2014), ks. Józef Godzisz (2014-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Artur Wojtowicz, ks. Józef Komosa SDB, br. Adam Larwa, s. Agata Jamińska