Parafia pw. Świętego Jozafata Zamch

Dekanat: Tarnogród

Zamch 208; Zamch ; 23-413 Obsza

tel.: 604 590 637

Parafia pw. Świętego Jozafata Zamch
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.322746, 23.033159

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 15:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Najświętszego Serca Pana Jezusa (niedziela po uroczystości), św. Jozafata bm (12 listopada).

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1500

Liczba katolików: 1500

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Borowiec-Głuchy, Borowiec, Zamch

Rys historyczny

W r. 1588 Zamch przeszedł na własność Jana Zamoyskiego. W swojej rezydencji Zamoyscy mieli kaplicę obrządku rzymskokatolickiego. Obsługiwali ją przeważnie kapelani zakonni. Natomiast dla miejscowej ludności obrządku greckokatolickiego postarano się o erygowanie parafii unickiej. Istniała ona do kasaty unii w r. 1875. Ostatni proboszcz unicki, ks. Julian Gruszkiewicz, musiał uciekać do Galicji, a parafię zamieniono na prawosławną (istniała do I wojny światowej). Katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Łukowa. Parafia łacińska w Zamchu została erygowana 5 X 1928 r., przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała na skutek podzielenia parafii Łukowa i weszła w skład dekanatu Tarnogród. Na terenie parafii istnieje cmentarz grzebalny: część przeznaczona dla katolików i część dla prawosławnych.
Ciężkim okresem w historii parafii była II wojna światowa, kiedy spora ilość osób zginęła. Również proboszcz, ks. Jan Lipski, dostał się do obozu koncentracyjnego w Dachau w r. 1941.

Pierwszy kościół unicki, drewniany, spłonął w r. 1841. Kościół obecnie istniejący pw. św. Jozafata i św. Praksedy został wybudowany w r. 1842 z fundacji hr. Konstantego Zamoyskiego. 21 X 1843 r. konsekrowany przez bpa unickiego Felicjana Szumborskiego. W latach 1875-1919 zamieniono go na cerkiew prawosławną, a w r. 1919 oddano go katolikom. Od 29 VI 1943 r. do lipca 1944 r. ponownie był zamieniony na cerkiew prawosławną. W r. 1969 został odnowiony.

Kościół parafialny murowany, neogotycki, jednonawowy z węższym prostokątnym, zwróconym na północ, prezbiterium, przy którym zakrystia i skarbczyk. Wewnątrz strop. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Dwa ornaty z tkanin z w. XVIII. Kapa z ok. poł. w. XIX. W głównym ołtarzu barokowym mieści się obraz św. Anny z MB, a po bokach obrazy św. Praksedy i św. Jozafata Kuncewicza. Ponadto w kościele są obrazy w 2 ołtarzach bocznych: MB Częstochowskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chrzcielnica jest wykonana z piaskowca. Na chórze muzycznym stoi fisharmonia. Dawne organy po kasacie unii sprzedano do kościoła w Suścu.

Obok kościoła znajduje się brama - dzwonnica z 1842 r., 2 dzwony wykonane w firmie Felczyńskiego po II wojnie światowej (w r. 1953 konsekrował je bp Tomasz Wilczyński).

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zamchu, czynny, założony w r. 1919, w kształcie czworoboku o pow. 0,64 ha, podzielony na dwie kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Zamchu, nieczynny, założony na przełomie w. XVIII i XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,56 ha

3. Cmentarz prawosławny, czynny, założony ok. r. 1923, w kształcie prostokąta o pow. 0,6 ha

4. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie trójkąta o pow. 0,18 ha

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Julian Gruszkiewicz (+1887), ks. Witold Korsak (+1980)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Kazimierz Szerement (1989-2000), ks. Jan Łagód (2000-2007)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Julian Leńczuk, ks. Janusz Granda, ks. Tadeusz Bodak (archidiec. lubelska), ks. Mirosław Buczko OFM, o. Honoriusz Kostek OCist, s. Marcelina Czuryło CSSF, s. Damiana Czuryło CSSF, s. Marietta Czuryło CSFB, s. Teresa Wróbel CMBB, s. Klemensa Wujda ABMV