Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Księżpol

Dekanat: Tarnogród

ul. Kościelna 50; 23-415 Księżpol

tel.: 84 687 7444

e-mail: [email protected]

www: www.ksiezpol.parafia.info.pl

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Księżpol
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.414528, 22.746109

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Rakówka) 11:00 17:00 (w okresie zimowym) 18:00 (w okresie letnim)

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Antoniego Padewskiego (13 czerwca), Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2856

Liczba katolików: 2760

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Budzyń, Księżpol, Kulasze, Marianka, Markowicze, Pawlichy, Przymiarki, Rakówka, Stare Króle, Zawadka, Zynie (część)

Rys historyczny

Do r. 1520 Księżpol należał do dóbr królewskich, w tymże roku stał się własnością Spytka z Tarnowa i rodziny Tarnowskich, następnie Marcina Ossolińskiego, by w końcu wejść w skład Ordynacji Zamoyskich. Do r. 1875 ten teren, obok łacinników, zamieszkiwali unici, którzy posiadali tu swoją parafię, łacinnicy zaś należeli do parafii tarnogrodzkiej. W latach siedemdziesiątych XIX w. rozpoczęło się prześladowanie unitów (ks. Tereszkiewicz, początkowo więziony, musiał wyjechać w r. 1873 do Galicji). Po kasacie unii parafia została zamieniona na prawosławną, która funkcjonowała do I wojny światowej. Po przekazaniu świątyni Kościołowi katolickiemu zorganizowano tutaj punkt duszpasterski, przy którym od r. 1917 rezydował kapłan.
Pierwsze erygowanie parafii miało miejsce 19 III 1919 r., jednak
w wyniku sporów związanych z odbudową świątyni parafia nie funkcjonowała. 27 I 1922 r. parafię powtórnie erygował bp Marian Fulman. Powstała z miejscowości poprzednio należących do parafii: Tarnogród, Łukowa i Puszcza Solska. Przy parcelacji gruntów cerkwi prawosławnej (poprzednio własność unitów) przydzielono parafii 14,60 ha ziemi. Za plebanię przez długie lata służył budynek wzniesiony jeszcze w r. 1875. Nowa plebania z lat 1984-1986.
Na terenie parafii rozwijał się kult Matki Bożej, o czym świadczy organizowanie pielgrzymek do Krasnobrodu i Leżajska. Ciężkim okresem w dziejach parafii była II wojna światowa. W r. 1941 zabrano kościół na cerkiew, rozpoczęta się pacyfikacja (1943), wysiedlanie ludności, wywożenie do obozów i na roboty do Niemiec. Powrót i odbudowa życia społecznego, a zarazem parafii, nastąpiły w r. 1945. Na terenie parafii mieszkają osoby prawosławne, należące do cerkwi w Tarnogrodzie.

Pierwsza unicka świątynia drewniana została rozebrana w r. 1858. Na tym miejscu stoi stary krzyż kamienny (unicki). Kościół obecnie istniejący, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, został wybudowany w latach 1856-1858 z fundacji Konstantego Zamoyskiego. 14 IX 1858 r. był konsekrowany przez bp. Jana Tereszkiewicza. W r. 1875 zamieniono go na cerkiew prawosławną, w r. 1917 oddany katolikom, w r. 1915 uszkodzony przez pociski. W r. 1924 nastąpiła przebudowa dachu i wieży. W latach 1938-1939 przeprowadzono malowanie wnętrza (Czesław Kiełbiński), renowacja dachu: 1953, 1967, 1970, malowanie w r. 1970, a także w 1999 kapitalny remont połaci dachowej i wymiana blachy na miedzianą w latach 2003-2004. Kościół murowany z cegły, trzynawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad nawą mała wieżyczka.

W drewnianym ołtarzu głównym z r. 1952 jest figura Pana Jezusa na krzyżu i obraz św. Antoniego Padewskiego (mal. Łucja Bałzukiewicz z Lublina, 1952). Dwa ołtarze boczne od 2015 r. namalował Mariusz Węcławik: wizerunek Jezusa Miłosiernego i MB Wniebowziętej.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Księżpolu, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie wydłużonego wieloboku o pow. 1 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach w roku 2008 na wniosek parafii poczyniono dokumentację uaktualniającą cmentarz - na terenie pastwiska już były stawiane mogiły i nagrobki co skłoniło do naprawy stanu prawego gruntów.

2. Cmentarz prawosławny w Księżpolu, czynny, założony ok. r. 1875, w kształcie wydłużonego prostokąta o pow. 1 ha

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Karol Łuszczak, ks. Józef Podkul (+1992), ks. Stanisław Kiryłowicz Chruściewicz - grekokatolik, ks. Jan Teraszkiewicz - grekokatolik, ks. Stanisław Teraszkiewicz - grekokatolik, ks. Stanisław Teraszkiewicz II - grekokatolik

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. MB Częstochowskiej, w Rakówce, drewniany z r. 1982, poświęcony, 1 VIII 1982 r. W latach: 1999 - 2000 wymieniono podłogę w całym kościele, przeprowadzono remont prezbiterium, wyposażono w nowe meble. W roku 2006 zatwierdzono projekt budowy nowego kościoła. Autorką projektu jest mgr inż. Maria Gmyz. Uzyskano wszelkie pozwolenia dnia 30. 10. 2006 r. Rozpoczęcie budowy (fundamenty) 03. 11. 2006 r. w Wigilę wspomnienia Św. Karola Boromeusza (04.11) - Patrona Papieża Jana Pawła II. Prace przy wylaniu ław fundamentowych trwały do 24. 11. 2006r. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata J. E. Ks. Bp. Wacław Depo poświecił plac i fundamenty pod nowy kościół. 1 lipca 2008 ruszyły dalsze prace przy budowie kościoła; mianowicie wylano fundamenty kościoła do konca lipca 2008 roku. Zakupiono stal zbrojeniową na strop pomiędzy podpiwniczeniem a główną nawą kościoła. W dalszej części roku 2008 zbierano fundusze na dalsze budowanie. Po świętach wielkanocnych 2009 roku rozpoczęły się dalsze prace budowalane. Ocieplone zostały fundamenty kościoła i wylany beton do wysokosci przyszłego terenu placu kościelnego. Podłączono wodę do środka budynku kościelnego, zostały ustawione pojemniki pod przyszłą instalację kanalizacyjną. Przygotowujemy się do wylania wewnątrz kościoła wylewki pod posadzkę piwnicy i małymi krokami czynimy starania do zalania stropu podpiwniczenia kościoła.

O d p u s t: MB Częstochowskiej (26 VIII).

2. Kapliczka przydrożna w Rakówce z r. 1923 oraz krzyże przydrożne w Księżpolu i Rakówce

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Flak (1985-1998) ks. Stanisław Kupczak (1998-2005), ks. Piotr Gałczyński (2005-2011)

Wikariusze:
ks. Stanisław Kupczak (1998), ks. Tomasz Demczuk (2001-2004), ks. Jarosław Kędra (2004-2007), ks. Henryk Misa (2007-2010), ks. Piotr Harko (2010-2013), ks. Karol Jędruszczak (2013-2015), ks. Rafał Łukiewicz (2015-201`9), ks. Artur Juszczak (2019-2021)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Franciszek Kościelski, o. Wiesław Pyzio OFMConv, s. Bożena Pikuta ZSJM